Základní trénink v Baji Quan a Pigua Quan

(napsal : Robert Figler a X.D. Yang , přeložil V.J.)

Základní trénink je v těchto stylech velmi systematický a umožňuje cvičícímu poměrně rychle dosáhnout solidní úrovně potřebné pro vyšší metody a pro boj. Tato úroveň buduje hlavně postoje a strukturu.

Učí jak efektivně udeřit pomocí koordinace jednotlivých částí těla.

První a nejzákladnější metodou je rozvoj síly nohou pomocí postoje jezdce - Mabu.

Stání dlouhou dobu v postoji jezdce, je metoda, která je běžná v mnoha (hlavně jižních) stylech.

V Baji je však tato metoda komplexnější. Dalo by se říci, že zahrnuje jak externí, tak interní aspekty.

Postoj by měl být zhruba o pěst širší než jsou ramena - tedy ne maximálně hluboký.1: Stůjte rovně, uvolněně, nohy jsou napnuté a rozkročené na šířku ramen + šířku pěsti.

2: "posaďte se", pokrčením kolen do postoje jezdce, bok, koleno a pata tvoří z postraního pohledu trojůhelník.

3. Zvedněte ruce, a lokty (jakoby jste drželi pneumatiku), prsty se zformují do nedovřené pěsti. Ramena, záda i svaly rukou jsou uvolněné - relaxované.

4. Prsty nohou směřují dopředu, kolena jsou stažená lehce dovnitř. Záda jsou rovná.

Aby praktikující dosáhl náležitého výsledku, měl by stát delší dobu a stále zůstat uvolněný. Toto cvičení by se mělo zařazovat do tréninků minimálně měsíc, ale lepší je praktikovat ho prvních pár let. Dech je při tomto cvičení pomalý, hluboký a plynulý. Někteří mistři doporučují stát 10 minut v kuse, ale za dostatečné se považují i 2 minuty. V Baji se necvičí v počátečním období pouze toto stání. Stání v postoji jezdce se zařazuje na začátek tréninku, pak se normálně cvičí základní kombinace pohybů.

Jednou z prvních metod je trénink využití celého těla při úderu pěstí ze statické pozice.Cvičící začíná ve výše zmíněné pozici jezdce. Pak stáhne jednu ruku k boku. Ruka u boku je v pěsti, ale ne tvrdě, relaxovaně. Pak "vystřelí" úder pěstí od pasu a zároveň se přetočí do postoje luku a šípu. Druhá ruka se stáhne k pasu. Tento pohyb se střídá na pravo i na levo. Tento pohyb je velmi důležitý a učí mnoho záhladních věcí - i když zdánlivě vypadá jako pouhé cvičení úderů.

V prvé řadě učí "energii navíjení hedvábí" skrze koordinovaný pohyb nohou, pasu a rukou. Důležité je provádět stahování ruky zpět mnohem silněji, než když provádíme úder vpřed. Tělo je relaxované, pak najednou ve zlomku sekundy vystřelí úder (s podporou boků a přenosu váhy) a vzápětí se tělo hned vrací do klidové - relaxované polohy. Zpočátku je pohyb trénován pomalu a na konci úderu je vždy zkontrolováno správné držení. Později se cvičení zrychluje.

Toto cvičení tvořilo každodenní začátek tréninku pro jednotku Čankajškovi ochranky. Sám velmistr Liu ho cvičil 100x denně až do svých 70 let. Toto cvičení je však pouze začátek. Následuje trénink kombinovaných pohybů pohybů k rozvoji dynamiky.

První metodou je cvičení úderů s pohybem. Nejprve je pohyb cvičen uvolněně a pomalu, aby bylo možné pochopit dobře mechaniku pohybu. Také je třeba, aby techniky šly plynule za sebou, bez tenze, která zprvu vzniká ze zvyku ze statické pozice.


Pohyb začíná v postoji jezdce,tělo je otočeno směrem na sever, s jednou rukou nataženou na západ (v pěsti), druhá je u boku. Pak přitáhneme zadní nohu, tělo se otočí na západ a vyrazíme vpřed s úderem druhou pěstí, která byla doposud u boku. Když se nohy míjejí, kotníky se skoro dotknou. Úder vystřelí prudce a rychle (koordinovaně s pohybem těla), ale jakmile dosáhne konečné pozice, tělo i ruce se uvolní. Pak se pohyb opakuje symetricky na druhou stranu a tak stále dál a dál.

Opakované cvičení naučí praktikujícího používat Chan Si Jing - relaxovanou, ale zároveň velmi silnou energii. Zprvu je doporučeno cvičit tuto techniku 100x denně, případně rozdělit cvičení do sad po dvaceti. Na konci každé sady, se cvičící zastaví v konečné pozici a několikrát provede (bez jakéhokoliv pohybu) nádech a výdech. S postupujícím časem se automaticky,díky přirozeně zlepšující se koordinaci, zvyšuje i síla úderu. Časem se na konci pohybu provádí také podupnutí, které usadí těžiště a pomůže prudčímu výdeji energie a také často dochází ke zvukovému projevu v důsledku stažení břišních svalů a prudkého výdechu. Toto však není vytvářeno uměle - tyto efekty přichází spontáně. Při tomto cvičení je také rozvíjen aspekt schromažďování a výdeje energie (Xujing a Fajing). Při přechodu, kdy jsou nohy u sebe, se shromáždí energie v dantianu (spodní břicho) a při pohybu vpřed s úderem vystřelí jako krátký záblesk. Toto jednoduché cvičení je základem pro cvičení "8 technik střežícího bojovníka" (Jin Gang Ba Shi) a sestav.


priklady technik :

Jing gang 1. technika: (ze predu)

( z boku)


Jing gang 4. technika: (ze predu)

(z boku)


Jing gang 5. technika (ze predu)Jing gang 7. technika (ze predu)

z bokuTyto pohyby jsou nejzákladnější bojové techniky Baji. Ke každému existuje protipohyb - takže se dají cvičit ve dvojci. Tyto metody byly často používány jako bojový základ pro armádu. Spojením těchto pohybů + několik dalších důležitých metod tvoří nejdůležitější sestavu Xiao Baji ( menší Páči). Tato sestava je něco jako brána tohoto mocného stylu.

V Baji existují i speciální "čchikungové" cviky - harmonizující metody. Tato cvičení slouží k uvolnění šlach , masáži vnitřních orgánů a ke zlepšení koordinace dýchání a pohybů. Primárně jde o to připravit všechny části těla na bojové použití. Nejdůležitější z těchto metod jsou Yu Bin Hou Shen (uvolnění páteře) a Baji Qigong .

Yu Bin Hou Shen:Hun yuan Baji Qigong:
Trénink s dlouhým kopím je v Baji velmi důležitou metodou pro rozvoj Chan Si Jing, Fajing a vůbec mnoha různých vnějších i vnitřních sil. Používá se kopí (nebo tyč) dlouhé minimálně 3 metry. Tuto metodu využívá také Chen styl Taiji. Bez rozvinutí síly touto metodou, je efektivní používání aplikací z Baji nemyslitelné.


První cvičení - stůjte relaxovaně v postoji jezdce, pak se přesuňte do postoje luku a zároveň pomalu bodňete kopím dopředu. Důležité, je soustředit se na koordinaci boků, pohybu zápěstí, dechu atd. Pak se vrátíte do postoje jezdce a kopí přitáhnete do původní pozice. Cvičení by se mělo opakovat nejméně 30x denně na obě strany, několik let.


Druhé cvičení je podobné jako první, s tím rozdílem, že kopím je bodnuto prudce s využitím Fajing - výbušné síly. Pak se vracíte zpět do postoje jezdce a relaxovaného stavu. U pokročilých cvičenců, je při návratu zpět vidět jak tyč zavibruje (vytvoří tři spirály).
Třetí cvičení - třesení kopím - toto cvičení posiluje zápěstí, záda a břicho a nohy. Zároveň však také vyžaduje správné dýchání. V závěrečné pozici se zastaví na tak dlouho, dokud se konec kopí nedotřese. Pak teprve se položí opět na zem.Čtvrté cvičení - z pozice jezdce, obloukem vyrazíme kopím dopředu a pak prudce cukneme kopím zpět - dolu - a změníme postoj do úhybového Fuhubu (poloviční jezdec).


Páté cvičení: přehodíme držení levé ruky, zvedneme kopí nad hlavu a s přesunem do polovičního jezdce si položíme kopí za záda a ve finále zvedneme špičku kopí nahoru - a zpátky do základní pozice.

Tato cvičení se praktikují také s partnerem. Jsou nedílnou součástí tréninku Baji po celý život. Zvláště pak ve fázi, kdy se praktikující prokousává první sestavou Xiao Baji Quan.

Xiao Baji Quan - je první a zdaleka nejdůležitější sestavou systému. Z počátku, cvičící zastavuje v každé konečné technice pohybové sekvence a provede v tomto statickém postoji několik nádechů a výdechů. V některých stylech je těchto nádechů 8 a každý nádech je veden (v myšlenkách) do jedné z částí těla (hlavy, ramen, loktů, páteře, boků, rukou, zadní oblasti stehen a lýtek a chodidel).

Tato sestava se cvičí minimálně tři roky, 3x denně souběžně s cvičením s kopím. Zároveň se cvičí také chození a údery mezi dřevěnými sloupy a provádění technik na boxovacím pytli.

Tréninkové metody Baji jsou především "Yangovou" - tvrdou stránkou systému. Pro rozvoj větší švihové, měkké síly s využitím koordinací Liuhe (6 harmonií) se využívá tréninkových metod stylu Pigua (Pikua Quan), který je jak historicky tak technicky velmi blízký stylu Baji. V těchto základních metodách se objevuje nový prvek - snaha o maximálně uvolněný pas a časté švihové pohyby. K nácviku Pigua se přechází tak po třech letech základního Baji tréninku.

Jsou 4 základní kombinace:

1) rozštípnutí

2) obejmutí

3) propnutí

4) uhnutíDvě základní metody nácviku švihu a koordinace z Pigua :


Základní stupeň výcviku v Baji a Pigua trvá obvykle 5 - 8 let. Za tuto dobu rozvine cvičící velkou úderovou sílu, srovnatelnou s profesionálními boxery a švihovou sílu, která je pro každého bojovníka velmi důležitá.

.