Fujian Bai He Quan ( most mezi kungfu a karate )

Fukienský (jihovýchodní přímořská provincie) Bílý jeřáb (Baihe), patří k druhé velké skupině jižních stylů (do první je řazeno 5 rodinných stylů -Mokgar,Ligar,Hunggar,Čojgar,Liugar). V této skupině

jsou spolu s ním styly jako Jižní kudlanka, 5 následovníků (Wuzu Quan), Wingchun (Yonchun) a Černý tygr. Velmi často dochází k záměně se stylem Tibetského bílého jeřába - Lamapai (známým také jako Hop gar nebo Hapga - Rodina rytířů). Tyto styly jsou však diametrálně odlišné.

Původ stylu vysvětluje následující legenda -

Před několika stoletími žila dívka jménem Fan Qian Liang (Fung Chi Niang ), která vynikala svojí krásou. Před nechtěnými nápadníky ji dost často musel chránit její otec - slavný mistr kungfu z Jižního Šaolinu. Později na zranění, která v těchto bojích utrpěl podlehl. Fan se uchýlila do kláštera, kde se zdokonalovala v technikách, které ji naučil otec. Jednoho dne si nechala na dvoře chladit misku s rýží. Když vyšla ven z domu uviděla, že jí rýži ujídá jeřáb. Vzala tedy tyč a chtěla ho odehnat. Ale jeřáb se bez problému bránil a ještě stačil zobat z mísi. Fan byla tímto zážitkem tak fascinovaná, že začala pohyby jeřába studovat. Záhy si uvědomila základní principy nového stylu, který začala rozvíjet. Mocná kruhová máchnutí rukama - napodobující plácání křídlem, rychlé útoky prsty napodobující klovnutí zobákem, zvláštní druh chůze a krátké rychlé kopnutí z přední nohy.

Jednoho deštivého dne o pár let později se v chrámu zastavili poutníci - otec se synem.

Při vzájemné diskuzi o bojových technikách, prozradil muž, že hledají nějakého vynikajícího učitele boje. Fan mu začala vysvětlovat svoje nové teorie a muž byl tak uchvácen, že jí požádal o souboj.

Nešťastnou náhodou byl při souboji těžce raněn. Fan byla velmi nešťasná, že nedokázala svojí techniku ovládnout. Muž však ještě než zemřel, přikázal svému synovi, aby vstoupil k Fan do učení.

Mladý muž jménem Zheng Li zůstal v klášteře a cvičil s Fan několik let. Když dosáhl mistrovství,

pomohl Fan Qiang Liang pomstít jejího otce. Před možnými trablemi, které by po těchto událostech mohli následovat, utekli do Zheng Liho rodné vesnice, která se jmenovala Yongchun (!!).

Zde začali rolničit. Během svého života přijala Fan 38 žáků. Prvních pět bylo známo jako "5 hrdinů"

Díky těmto žákům se styl Bílého jeřába postupně rozšířil do Kuantung, Jiangsi, na Taiwan, do Singapooru a Malajsie. Původní Fanin styl je znám jako Yongchun Bai He. Během doby z tohoto kořenového systému vznikalo mnoho samostatných stylů. Jedním z nich je (jak tvrdí mistři Bai He)

i Wingchun (Yongchun Quan). Což asi nebude až zas tak daleko od pravdy, protože co se týče technik, jsou si Wingchun a Baihe v principu velmi podobní. V rámci Baihe Quan existuje pět hlavních stylů:

Zong He Quan - (Poskakující jeřáb) vytvořil Fang Shipei někdy v polovině 19. Století.

Feng věřil, že k aktivaci energie čchi nejlépe slouží třesení a jiné vibrační pohyby podpořené vydáváním speciálních zvuků. Jeho nejlepšími žáky bylo tzv. "5 fukienských generálů" (Feng Yonghua, Chen Yihe, Xiao Kongpei, Chen Daotian a Wang Lin).

Bojovníci tohoto stylu krouží kolem soupeře, jejich tělo a ruce jsou uvolněné. Při útoku pak nečekaně vystřelí jako bič. Protože jsou techniky koncipovány na krátkou vzdálenost, mají bičovité úderu prioritně vyvést soupeře z rovnováhy, aby byl pak lehce zasažitelný útokem na citlivý bod.

Ming He Quan - (Křičící jeřáb) - vytvořil Lin Shinxian na přelomu 19. a 20. století.

Styl je charakteristický důrazem na kryty a údery dlaní ve spojení s dechovými technikami pomáhajícími k mohutnému výdeji čchi. Mistr 2. generace Xie Zhongxiang styl značně upravil.

Ve Fučou (hlavní město provincie Fukien) si tento slavný bojovních otevřel veřejný klub, kde Minghe Quan vyučoval. Většina historiků Karate se shoduje v názoru, že tento muž byl legendární Ru Ru Ko - mistr, od kterého se učilo několik stěžijních postav Okinawského Karate (např. Miyagi a Higaonna - zakladatelé Goju Ryu Karate).Shi He Quan - (Lovící jeřáb) - vytvořil Fang Sui Nan na přelomu 19. a 20. století. O rozšíření stylu se postaral jeho nejlepší žák Ye Shaotao. Ye zároveň cvičil pod vedením mistra Zhou Zihe

(Který je v historii karate znám jako Shu Shiwa - učitel Kanbuna Uechiho - zakladatele Uechi Ryu)

Ye Shaotao dokonale ovládl speciální systém zvaný "36 triků", což je 36 speciálních technik na smrtelné body. Tento styl se vyznačuje častým chytáním pomocí formace Dračí drápy, prudkými vpichy prsty, zahákáváním ruky a technikami, kdy kryt a útok provádí ta samá ruka. Práce nohou je standartizována pomocí pěti pevných postojů "švestkového květu".Fei He Quan - (Letící jeřáb) - Je variantou, kterou vytvořil manžel Fan Qian liang - Zheng Li.

Charakteristické jsou pohyby podobné mávání křídel, dlouhé plynulé útoky, které si berou sílu z celého těla. Pevné postoje. Při útoku je bojovník nejprve uvolněný, aby mohl lépe zneutralizovat útočníkovu sílu. Je li síla zneutralizována nastoupí rychlé tvrdé techniky.Su He Quan - (Odpočívající jeřáb) - vytvořil Lin Chuanwu. Základem strategie je stav, při kterém je bojovník uvolněný a v klidu (jako by odpočíval), ale při tom je uvnitř připraven prudce vystartovat a "neviditelně zaútočit".V roce 1621 napsal slavný stratég Mao Yuan knihu Wu Pei Chi (jap. Bubishi). Tato kniha obsahovala 240 kapitol o všech možných aspektech válečné taktiky. Několik sekcí bylo také věnováno boji holýma rukama. Mnoho učitelů z počátků Karate se odvolávalo a vyučovalo techniky z této knihy.

Díky nesrovnalostem, bylo později zjištěno, že Okinawské varianty Bubishi byly napsány na Okinawě bez znalosti originálu, zřejmě některým z mistrů, kteří studovali ve Fukienu

Jméno knihy bylo pouze vypůjčeno, aby byla knize dodána větší prestiž.

Okinawská kniha zmiňuje legendu o dívce Fan Chi Niang., popisuje vitální body a strategii , jsou zde demonstrovány techniky Bílého jeřába a stylu Wuzu Quan (v obou těchto stylech hraje ústřední roli sestava Sanchin). Proto má také dodnes většina Karate stylů podobný technický repertoár.Karate školy jejichž zakladatelé studovali styl Baihe jsou především Uechi Ryu, Ryuei Ryu a Goju Ryu. Goju Ryu je však již značně změněno, jednak protože Chojun Miyagi (zaladatel) se při svých cestách do Číny učil ještě několik různých stylů (Luohan , Hsingi, Bagua atd) a také protože díky velké popularizaci bylo z počátku mnoho učitelů "rychlokvasných" (tím je myšleno, že vyučovali bez hlubšího pochopení a znalostí). Jediné Uechi Ryu zůstává díky nekompromisnosti vedoucích mistrů stále velmi blízké původnímu Fukienskému stylu.

.