Rozhovor s panem Feng Zhiqiangem - expertem na Chen styl Taiji

Autor rozhovoru : Jarek Szymanski



Feng Zhiqiang se narodil v roce 1928. Jeho rodina pocházela z vesnice Shulu v provincii Hebei

(Chepej). Jeho pradědeček byl slavný znalec bojového umění. Jeden z Fengových příbuzných - Wang Yunkai byl expertem v šaolinském stylu Tong Zi Gong, metodě stání v pozicích a speciálním čchikongu známém jako Yijinjing (izometrická posilovací cvičení).

Jakmile dosáhl Feng 8 let, začal ho Wang učit. Feng byl velmi nadaný takže se učil velmi rychle.

Protože však navíc zdědil pradědečkovu sílu, byl už ve 12 letech schopen uzvednout 200 kilo.

Velmi rád bojoval a mnohokrát dal výrostkům ze sousedství za vyučenou. Protože díky svým velkým očím vypadal jako tygr, byl často přezdíván "Tygr s velkýma očima" (Da Yan Hu).

Ve 12 letech byl poslán k příbuzným do Pekingu, aby se učil na elektroopraváře.

Jeden z jeho sousedů byl expertem v Tong Bei Quan a různých speciálních zručnostech.

Feng u Han Xiaofenga studoval 4 roky styl Tong Bei, metody otužování dlaně (písková dlaň) a metodu kopů do dřevěných sloupů. Feng byl v té době schopný přerazit rukou 5 cihel .

Na konci 40 let žili v Pekingu dva velmi uznávaní mistři. Prvním byl Hu Yaozhen z provincie Šansi, který byl také znám jako "Ten který dokáže jedním prstem roztřást nebe a zemi". Hu byl mistrem stylu Xinyi Quan a expertem na tradiční medicínu a taoistickou meditaci. Druhým byl Chen Fake

mistr 17. generace stylu Chen Taiji. Ve věku 20 let se Feng poprvé setkal s Hu Yaozhenem díky jednomu svému staršímu kungfu bratrovi. Hu zkritizoval metody Fengova tréninku. Řekl mu, že si zbytečně huntuje tělo. Aby názorně předvedl co myslí , řekl Fengovi ať na něj zaútočí.

Feng použil svojí maximální sílu, ale Hu ho bez problému porazil použitím jediného svého prstu.

Feng nato požádal Hua jestli by ho nezačal učit. Tím začaly Fengovy studia vnitřních stylů (Neijia).

Feng studoval u Hua 2 roky. Po dvou letech pečlivého studia dosáhl Feng hluboké urovně ve vnitřních metodách, jeho tělo bylo plné elastické energie. Hu Yaozhen cítil, že jeho student není jen vyjímečně talentovaný, ale že je předurčen dosáhnout v budoucnosti nejvyššího rozvinutí svých schopností a zkombinováním všeho co se naučil vytvořit nový styl.

Aby nebyl omezen pouze jedním stylem, rozhodl se, že ho představí svému příteli - expertu na Chen taiji - Chen Fakemu. Feng tak začal cvičit Taiji a zároveň pokračoval ve studiu vnitřních metod

Xinyi. Feng začal cvičit ještě tvrději než doposud.Vstával ve 4 hodiny ráno a cvičil až do 11 dopoledne. Cvičl Xinyi, Taiji, stání v pozicích, metody chůze, jednoduché pohyby, sestavy i tlačení rukama se soupeřem (Tuishou). Mezi roky 1950 - 1958 ho Chen Fake celkem osmkrát detailně instruoval v různých aspektech forem.

//Chen Fake (1887 - 1957) pravnuk zakladatele Chen TaijiQuanu Chen Changxinga, mistr 17 generace. Chen Fake se stal slavným v jeho rodném kraji díky mnoha vítězstvím v turnajích Leitai (soutěže v boji bez pravidel a chráničů ). Také díky příhodě kdy holýma rukama zmlátil skupinu vojáků ozbrojených kopím a šavlemi. V roce 1929 se přestěhoval do Pekingu, kde začal vyučovat Taiji. Mnohokrát byl vyzván na souboj různými bojovníky, které vždy ve velkém stylu porazil, aniž by někoho zranil.//

Většina žáků Chen Fakeho se bála s mistrem cvičit Tuishou, protože byl velmi silný a tak tato zkušenost častokrát bolela. Feng byl jedním z mála kdo cvičení tuishou s Chen Fakem dokázal vydržet. Proto ho také Chen Fake, když už byl starý nechával za sebe bojovat když byl vyzván někým na souboj. Po smrti Chen Fakeho v roce 1957 ačkoliv byl hodně vytížen ve svém zaměstnání, udržoval stále blízké kontakty se svými kungfu bratry. Vytvořil pro ně několik jednoduchých pravidel :1. Vyhýbej se problémům, 2. Nebojuj 3. Když tě někdo vyzve nech to vyřídit Feng Zhiqianga. Mnohokrát se stalo, že Feng bojoval s vyzyvately svých kungfu bratrů.

Jednou si s Fengem chtěl změřit schopnosti jistý mistr čchikungu. Šlo o to vydržet tři dny v kuse v meditační pozici bez jídla. Po třech dnech Feng vstal a začal si cvičit s 19 kilovou železnou tyčí. Mistr čchikungu se však jen steží udržel na nohou.

V kolébce Chen stylu ve vesnici Chejiagou měla každá z generací své mistry v taiji. Ze 17. generace byl nejlepší Chen Fake, který však učil v Pekingu. Po ukončení Kulturní revoluce v roce 1976 byl proto do Chenjiagou pozván Feng Zhiqiang, aby zdokonalil umění nové generace praktikujících.

Mnoho z nich (18 generace) prohloubilo svoje schopnosti právě pod vedením Fenga. Nejvíce známá je čtyřka mistrů - 4 tygři nebo 4 buddhovy bojovníci - Chen Xiaowang, Zhu Tiancai, Wang Xian a Chen Zhenglei (Chen Xiaowang a Zhu Tiancai učili i v ČR a mají zde své žáky - Víta Vojtu a Zhai Hua ). Od roku 1981 jezdí Feng Zhiqiang po celém světě a vyučuje Chen taiji. Nejvíce žáků má v Japonsku, Singapuru a v USA. Mnohokrát byl požádán, aby zůstal v té které zemi a vyučoval

Taiji. Vždy však odmítl se slovy "Moje kořeny jsou v Číně". Vydal mnoho knih a výukových videokazet (Esence Chen stylu Taiji, Hunyuan metody Taiji, Navíjení hedvábí z Chen Taiji,

24 loktů Chen Taiji, Zápasnické techniky Chen taiji atd)

J: Pane Fengu, v mládí jste studoval Šaolinskou metodu stání v pozicích. Mohl by jste porovnat rozdíly mezi touto metodou a stácími metodami ve vnitřních stylech ?

F: Ano skutečně jsem tuto metodu studoval. Hlavní rozdíl je v tom, že ve vnitřních školách je důraz kladen na mnohem hlubší uvolnění. Existuje jeden podstatný moment, ve kterém se od sebe oba směry - vnitřní a vnější podstatně liší. Vnější školy (Waijia) používají k řízení čchi fyzickou sílu (Li), zatímco vnitřní školy (Neijia) řídí pohyb čchi myslí. Když jsem začal cvičit vnitřní styly, přestal jsem praktikovat vnější cvičení.

J: Co je to čchi?

F: Čchi je druh řízené síly (Dong Li). Například cirkulace krve může být chápána jako tok čchi.

Ve vnitřních stylech se říká "cvič mysl, ne čchi". Když správně používáš mysl, kanálky v těle nebudou zablokované, "cvič čchi ne fyzickou sílu" fyzická síla může být snadno poražena.,

"Mysl by se měla soustředit na duši, ne na čchi" soustředí-li se mysl na čchi, začne čchi stagnovat .

Také se říká "když přichází mysl (soustředění), přichází také čchi". Čchi dostáváme z jídla, ze vzduchu který dýcháme, ale je zde ještě takzvaná Původní čchi, kterou dostáváme při zrození od rodičů.

J: Mimo Chen Taiji jste mistrem v Liuhe Xinyi. Mohl by jste mi něco o tomto stylu říci?

F: Můj učitel Xinyi byl Hu Yaozhen z Yuci v provincii Šansi. Jeho styl pocházel z linie mistrů Wang Fuyana a Peng Tingjuana ( Xinyi -/duše a mysl/- je jedna z variant stylu Xingyi). Pod Huovým vedením jsem strávil 9 let. Hu dával zvláštní důraz na metodu stání v pozicích. Naučil jsem se mnoho pozic. Každou pozici jsem většinou praktikoval po dobu tří let a zatímco vnější forma se nějak zvlášť neměnila,vnitřní cvičení se různě měnila. Učitel učil každého individuálně a vnitřní cvičení se měnila podle úrovně cvičícího.

J: Bylo to něco jako cvičení ve stylu Yi Quan ?

F: Mnoho toho o Yi Quanu nevím, abych to mohl porovnat. Jediné co vím je, že Hu neučil pozice ve kterých by byly dlaně obráceny ven, protože podle jeho názoru by tak z dlaní unikala energie.

J: Je čchi spojeno s Tantienem (bod 3 cm pod pupkem)?

F: Dantian ( čti Tantien) je úzce spojen s pohybem pasu. Je centrem těla umístěným mezi pupkem a bodem Mingmen (kříž). Nejlepší metoda jak uvědomění bodu Dantian rozvinout je stát ve statické pozici a shromažďovat (do něj) čchi. Shromažďování čchi se začne dít automaticky, když se na tento bod soustředíte. Je li tento bod dostatečně naplněn lze působit na vnější formu těla tak, aby se přizpůsobila vnitřním pohybům.

Při dostatečné koordinaci mysli a čchi se dantian uvolní a čchi může volně proudit celým tělem.

Všechny části těla se pak pohybují v kruzích. To je Hunyuan.

J: Hunyuan je pro vás velmi důležitý princip, takže jste se ho rozhodl přidat i k názvu vašeho stylu.

F: Nebe a Země se plynule otáčí, hvězdy, slunce - vše se ve vesmirném těle otáčí a rotuje.

Tento kruhový souvislý pohyb je zván "Hunyuan". Tento pohyb by měl být reflektován i v bojových uměních. Cvičil jsem mnoho různých stylů a chodil jsem různými zvláštními cestami než jsem skutečně vnitřně pochopil umění Neijia (vnitřních stylů). Proto jsem vytvořil metodu Hunyuan, abych vedl své žáky přímo k vysokým úrovním. K tomuto účelu slouží metoda Hunyuan a principy Xinyi.

J: Jaká je funkce Dantianu při boji?

F: Všechny pohyby těla jsou komplexně koordinovány, právě jsou li cvičeny jako pohyby Dantianu

Při vydávání síly (Fali) se dantian uvolní a síla celého těla se pak soustředí v jediném bodu.

Tokovýto výdej síly je schopný proniknout až do kostí soupeře. Při vydávání síly by mělo být tělo uvolněné, ale zároveň je třeba aby bylo schopno vyprodukovat takzvanou "otřásající sílu" (Doujin).

Tato síla je soustředěná na jeden bod. Vyšší forma je "Malé třesení". Když jsme se učili od Chen Fakeho , třesení těla při výdeji síly bylo něco velmi mysteriózního, na co bylo tabu se zeptat.

J: Je speciální síla "Navíjení hedvábí" obsažena pouze v Chen stylu taiji nebo jí využívají i jiné styly?

F: Všechny Taiji styly jsou založené na střídání "Otevírání a zavírání", "Prázdnotě a plnosti", "Měkkosti a tvrdosti", "Stahování a vysouvání", "Yin a Yang". Techniky navíjení jsou i v ostatních stylech Taiji, ale Chen styl využívá síly navíjení ve všech svých částech, je to jeho rys.

Ostatní školy Taiji používají především - otevírání a zavírání. V podstatě všechny školy obsahují kruhové pohyby - Hunyuan pohyby.

J: Je Liu He - princip 6 harmonií výhradním rysem vnitřních umění?

F: 6 harmonií znamená koordinaci mezi myslí, soustředěním, čchi a tělem. Z vnějšího hlediska to lze vyjádřit jako "současný posun". Obě - Waijia i Neijia by měli používat princip Liuhe.

J: Co myslíte, že je nejdůležitější aspekt Taiji, nejúčinější při získávání kungfu (zručnosti)?

F: Zručnost může být nejlépe dosáhnuta na základě silných základů z vnitřních cvičení (Neigong).

Hunyuan Neigong je druh čchikungu. Jde o sadu základních cviků, které jsou zároveň pokročilým praktickým cvičením. Jak je vnitřní síla užitečná jsem nejlépe pochopil, když jsem pracoval v továrně. Jednoho dne se tam uvolnil půl tunový generátor a začal padat, zachytil jsem ho a položil na zem. Věřím, že jsem to dokázal díky cvičení Neigongu. Tato cvičení nejsou dobrá pouze pro zdraví nebo k nácviku obecných základů, mají výrazný účinek v bojové praxi.

J: A jak je to s bojováním?

F: Ačkoliv je bojové umění o boji, něměl bys při cvičení myslet na to jak budeš bojovat.

Bojové schopnosti přicházejí přirozeně po jistém období správné praxe. Měl bys cvičit Neigong

(základní čchikungová cvičení), sestavy a cvičení ve dvojcích. Cvičení ve dvojcích (Tuishou) by mělo být cvičeno s tím, že se učíš znát soupeře aniž bys s ním bojoval. Pak se cvičí jednotlivé pohyby a jejich aplikace, volný boj a přemisťování.

J: Zaznamenal jste nějaké změny za posledních dvacet let a jak myslíte, že se bude v budoucnu Chen Taiji rozvíjet?

F: Současná doba vykazuje jisté fenomény, které v době kdy jsem se učil Taiji nebyly. Mnoho praktikujících ukazuje moc "otřásající síly". Jak jsem řekl dříve, měli by se soustředit spíš na "Nenápadnou otřásající sílu". A do budoucna - byl bych rád kdyby se úroveň všech praktikujících plynule zlepšovala, aby pochopily důležitost Hunyuanu. Jak říkali staří mistři - zručnost může být uspokojivá pouze tehdy, je-li chápání principů úplné. Je důležité, aby učitel tyto principy chápal a uměl je dobře vysvětlit.

J: Obecným fenoménem je, že každá další generace je trochu horší než ta před ní, myslíte, že to tak opravdu je?

F: Myslím, že to bývalo pro to, že učitelé byli hodně konzervativní a tak si mnohé vědomosti nechávali pro sebe. Když se učitel plně otevře, bude to mít pozitivní vliv na úroveň studentů.









: