Hsing - i ( Xingyi Quan )Bojový styl řadící se do tzv. Wutangské rodiny ( Wutang je taoistický klášter, který měl v historii bojových umění podobnou úlohu jako Šaolin.). Název stylu se dá volně přeložit jako "styl formující mysl" nebo "forma utvářející mysl (a mysl utvářející formu)". Původ stylu je nejasný, ale někteří odborníci se přiklání k názoru, že ho vytvořil slavný generál Yueh Fei někdy v jedenáctém století. První ověřené záznami související s tímto stylem se týkají slavného bojovníka s kopím zvaného Chi Lung Feng, který se Hsing-i naučil u taoistického poustevníka v chungnanských horách, někdy v druhé polovině 17 století. Dva nejlepší Chi Lungfengovi studenti Tsao Chiwu a Ma Hsuehli se postarali o rozšíření stylu. Oba založili nezávislé línie, které pokračují dodnes.

Celkem se Hsing-i dělí na tři základní směry. Jsou to Honanský, Hopeiský a Shansijský.

Koncem 19. století se díky slavným mistrům a bojovníkům ( Guo Yunshen, Sun Lutang, Li Tsun-i, Chen Panling, Wang Shuchin , Liu Chilan a další) stalo Hsing-i jedním z nejpopulárnějších a nejrespektovanějších stylů v severní Číně.. Žáci Hsing-i škol zvítězili například v národním bojovém turnaji v Nankingu 1928, Šanghaji 1929, Hangchou 1930 a opět v Nankingu 1933.Tak jako Pakua a Taiji vychází i Hsing-i ze starých buddhistických a taoistických meditačních praktik. Vnitřní bojové školy a taoistická meditace mají stejný cíl - dosáhnutí mystické prázdnoty ( odpoutání se a čistoty ).

V Hsing-i existuje koncept tří změn.

1 .fáze - změna sexuální energie v čchi - vitální energii

zpevnění kostí

viditelná energie

2 .fáze - proměna čchi v duševní energii

zpružnění šlach

skrytá energie

3 .fáze - proměna duševní energie v "Prázdnotu"

pročištění morku kostí

mysteriózní energieK získání viditelné energie je třeba dosáhnout klidu a vyrovnanosti. Viditelná energie transformuje sex. energii do čchi, čchi pak zpevňuje tělo (kosti). Když stojíš nebo se hýbeš, kosti jsou pevné a tělo je jako hora. Po několika letech pravidelného cvičení se nahromaděná čchi zkoncentruje do středu těla ( tantien - 3 cm pod pupkem), což umožní dokonalou koordinaci. Skrytá energie vzniká prohlubováním první fáze. Je uvolněná, relaxovaná a přirozená. Není měkká jako sníh je pružná jako tráva ve větru.

Čchi se transformuje do duševní energie a umožní zpružnění šlach. Poslední fáze je získání mysteriózní energie, kostní dřeň je pročištěna, vnitřní orgány jsou zdravé a dobře fungují. Přirozenost je dokonalá, mysl se navrací do původní dětské čistoty. Pohyby těla vypadají stejně, ale jsou plně řízeny myslí. První fáze je charakterizována větou - jako když vyráží ocelové dláto a dopadá jako bambusová tyč. Druhá fáze - jako když je vystřelen šíp a dopadá jako náraz vichřice. Třetí fáze - zkus dohonit vítr a uchopit měsíc.Základní požadavky při cvičení Hsing-i jsou formulovány jako 5 pozic, 6 koordinací a 9 klíčů.

Pět pozic je : nohy jako kohout, tělo jako drak, ramena jako medvěd, prsty jako orel, výraz jako číhající tygr.

6 koordinací je :

vnitřní vnější

duch s myslí ramena s lýtkama

mysl s čchí lokty s kolenama

čchí se silou dlaně s chodidlama

9 klíčů je : tlač hlavu nahoru, sniž těžiště, zakulať záda, uklidni mysl, drž čchi v tantienu, paže a kolena jsou mírně pokrčená, narovnej zátylek, ruce drž vždy před hrudí (aby chránily srdce a hrudník).Všechny Hsing-i školy kladou hlavní důraz na cvičení pěti prvků a dvanácti zvířat. Tato cvičení jsou osou a základním kamenem stylu.

Pět prvků je:

Kov - technika rozštípnutí, ovlivňuje plíce, zvyšuje sílu. Čchi se pohybuje jako když se zvedá a padá sekera.

Voda - technika zavrtávání, ovlivňuje ledviny, posiluje sexuální schopnosti, zvyšuje koncentraci. Čhi se točí jako vodní vír a vystřeluje jako když vlna narazí na útes.

Dřevo - technika drcení, ovlivňuje játra, odstraňuje negativní emoce, posiluje oči. Čchi se pohybuje jako když natahujete luk a vystřelujete šíp ( kontrakce a expanze).

Oheň - technika bušení, ovlivňuje srdce, reguluje tlak, dává schopnost rozhodnosti. Čchi vystřeluje jako projektil z kanónu.

Země - technika křížení, ovlivňuje slezinu, žaludek, redukuje váhu, vylepšuje celkový zdravotní stav. Čchí útočí dopředu se zakulacenou energií.

12 zvířat je :

Drak - oheň a kov, posiluje nohy a trup, redukuje oheň v hlavě.

Tygr - všechny prvky, posiluje svalstvo zad, čistí dýchání.

Opice - voda a země, zrychluje ruce, zklidňuje mysl

Had - oheň, dřevo a země, učí jak rychle změnit pozici, uvolňuje napětí v páteři.

Orel a medvěd - voda a kov, posiluje ruce, ovlivňuje ledviny, umožňuje dechu dobrou cirkulaci.

Kůň - oheň a dřevo, učí expanzivní sílu, posiluje srdce.

Pták Tai ( fénix) - kov a voda, posiluje ruce, ovlivňuje ledviny.

Kohout - voda, oheň a kov, zrychluje nohy, ovlivňuje slezinu.

Jestřáb - stabilizuje centrum, zem a voda.

Vlašťovka - rozvíjí souhru těla a mysli, používá nízko položenou sílu, oheň a voda.

Jako 12 zvíře bývá v různýchz školách : Aligátor, želva nebo vodovážka.Těchto pět prvků je Hsing neboli forma ( tvar ). Druhou podtatnou složkou je "i" - myslící princip.

Aspekt "i" ( yi ) je hlavně o soustředění se na klíčové charakteristiky a principy předešlých forem. Jde o kontemplativní proniknutí k podstatě pohybu, k emočnímu a fyzickému stavu který forma představuje. Neustále při procvičování forem meditovat nad charakteristikami cvičené formy.Takto dochází k tomu, že se oboje navzájem vytváří. Forma vytváří psychický postoj ( vitalitu, odvahu, klid atd. ) a naopak vžije-li se cvičící do psychického stavu, automaticky se to projeví na vnější formě jeho projevu.