Mistři o Hsing-i - část druhá

(Ačkoliv se jedná o postřehy mistrů Hsing-i, myslím, že lze na jejich poučení nahlížet z obecného hlediska - stačí když slovo hsing-i nahradíte slovem umění boje)Sung Shih Jung

Všechny postoje v Hsing-i jsou velice prosté. V užití je možno je měnit a kombinovat do nekonečna. Tím se omezené množství postojů stává neomezeným. Vaše mysl je prázdná,

tělo bez těla. Při souboji se tělo stává silné jako kov, vaše mysl se stává mnoho myslí.

Dosáhne li bojovník vrcholu umění, je sto jednat, aniž by si byl vědom své reakce.

V hadím stylu musíte napodobit hada, plazícího se travou, vlnícího se do prava i do leva, nahoru i dolů. Musíte se stát hadem. Je zapotřebí úplné koordinace. Udeříte-li hada přes hlavu, praští vás ocasem, udeříte-li přes ocas, zaútočí hlava. Takže když se učíte nějakému stylu, musíte pochopit jeho funkci. Poté co poznáte funkci, je snadné pochopit koordinaci.

K udeření do vzdálenějších cílů musíte použít dlouhou sílu. Na bližší vzdálenost krátkou. Je-li soupeř blízko a po naší levé či pravé straně, udeřte ho plácavou silou (jako když veslujete).

Na cíle pohybující se po zahnuté dráze, musíte užít měkkou sílu. Proti něčemu tvrdému a hodně blízko vás, užijte tvrdou sílu. Hsing-i je filozofií umožňující vám nakládat se změnami. Maximalizovat užití mysli, jako projevu přírody.

Akce tečou volně, s uvolněnou myslí a v souladu se všemi změnami. Tlučete-li do něčeho, děláte to, aniž byste pocítili sebemenší obtíže. Tento druh cvičení se stává skutečným uměním.

Když dosáhnete vrcholu, budete se svým Hsing-i neporazitelní.

Každá akce musí být ukázněná, sleduje řád, takže se nikdy nemůžete dostat do zmatku, pohyby jsou koordinovány s dechem takže se box stává podobný meditačnímu cvičení v sedě.

Dechu je třeba věnovat velkou pozornost. Zpět a vpřed, nahoru a dolu, vzduch se pohybuje v cyklu s plnou regulací dechu. Boxer se pohybuje od neakce k akci. Obě metody - meditace i box - tak dosahují stejného cíle - naprostého klidu, úplné regulace dechu a plné koordinace těla.Li Cun-i

Být klidný znamená, že zůstanete v klidů i při souboji. Když jste v klidu(nehýbáte se),

držte všechno v pupku. Když se pohybujete - energie vystřeluje z pupku ve spojení s nápadnou a skrytou energií. Relaxujete-li a držíte Chi v pupku, vnějšek i vnitřek se spojují.

Nepodnikejte nic, fixujte oči na soupeře a jeho končetiny. Když se pohybujete, vaše tělo je zkoordinováno s rukama a nohama.

Při své dlouhé cestě jsem nikdy nepoužíval triky. Můj učitel je samozřejmě zmiňoval, a také učil jak se proti nim chránit. Namísto triků jsem raději spoléhal na zkušenost a dovednost.

Užijete-li triky, nebude váš soupeř nikdy svou porážkou přesvědčen.

Při boji mějte vždy na zřeteli měkké a tvrdé. Nespoléhejte se na to, že tvrdé zůstane vždy tvrdým, protože se může změnit v měkké. Někdy se vám soupeř postaví tvrdý s vnější silou, jindy se jeví měkkým a relaxovaným, a co víc užije v boji měkký styl.

Jeho ruka je jako bavlna, skrývá svou taktiku, je obratný a hbitý. Proti takovému soupeři

se mějte na pozoru, protože dosáhl stavu, kdy se Chi transfotmovalo v nekonečno.

Jeho nápadná vnější energie byla nahrazena skrytou. Jeho vnitřek a vnějšek jsou sjednoceny, a jeho mysl a tělo perfektně skoordinovány. Nikdy ho neporazíte, neboť bude nesubstancionální- v tom smyslu, že kam udeříte nebude nic. Udeří-li však on, je to jako když na vás spadne hora.

Neporazitelnost nespočívá v pouhém zdání se silným a zlověstným. Opatrně zkoumejte své soupeře, jejich držení, gesta a spůsob jak mluví. To je interní zbůsob boje. Někdy je velmi těžké soupeře otestovat. Zažil jsem pár borců předstírajících, že jsou měkcí. Byl jsem ošálen, ale nikdy poražen, neboť jsem zůstal ostražitý.