Rozhovor s mistrem Yee (Hung Gar)

O: Můžete se nám představit, kdy jste se narodil atd. ? Yee: Narodil jsem se v Hong Kongu v roce 1948. Kungfu cvičím už 45 let. Mimo Hung Gar jsem se také nějaký čas věnoval Severnímu Šaolinu, Choy Lee Fut a Taiji. Avšak jsem z těch lidí co uznávají specializaci, takže jsem se celý můj život soustředil hlavně na Hung Gar.O: Kdy jste se začal učit Hung Gar a byl to první styl, který jste se učil ? Yee: Začal jsem v 6 letech s Hung Garem.O: Kdo byl váš učitel a jak jste se k němu dostal ? Yee: Můj učitel byl Yuen Ling, následovník Tang Funga, což byl jeden z nejlepších žáků Wong Fei Hunga. Můj otec Yee Yin cvičil také Hung Gar a proto mě také přivedl ke svému učiteli. Když jsem poprvé přišel na trénik nováčků, bylo v tělocvičně tak 30 lidí. Sifu se mne zeptal: " Co tady pohledáváš, jsi malý a slabý, tento trénink je na tebe moc náročný, měl bys raději jít domů ". Já jsem mu odpověděl " Nezajímá mě jak je to těžké, jsem tu abych cvičil, a vím, že to zvládnu." Tak začal můj trénink. Učitel každý den zapálil tyčinku a mi se postavili do postoje jezdce. Den za dnem nic jiného než Mabu. Po měsíci už nás zbylo jenom několik.O: Můžete nám něco říct o vašem učiteli ? Yee: Yuen Ling byl silný a klidný muž. Pocházel z Kuantungu. V mládí se učil vesnický Hung styl od Luk Fung Sai a Psí box od Gum Yue Dang. V roce 1949 byl zaměstnán v asociaci pracovníků rybího trhu v Hong Kongu, kde se setkal s Tang Fungem. Tang byl čestný a pracovitý muž, a jeho charakter se odrážel i v jeho Hung Gar. Můj mistr se u Tang funga učil až do jeho smrti. Pak převzal jeho místo při ochraně a výuce na trhu Say Kan Won (zde učil i Wong Fei Hung). Také vedl školu na ulici Dong Dai, Která se stala slavná po vítězství v turnaji Cheung Pao. Můj učitel zemřel na rakovinu hrtanu v roce 1968.

O: Můžete nám říct něco o historii Hung Garu ? Yee: V prvé řadě je třeba říct, že jsou tři hlavní větve Hung Garu. První je zvaná šaolinský Hunggar. Nejznámější mistři byli Tit Kiu Sam, Ngam Yiu Ding a Ngam Dim Hung. Druhá je známá jako Hung Men, která je v počátcích spjata s tajnými revolučními spolky bojujícími proti dynastii Čching a třetí založil Hung Hei Gune v 18 století a zesystematizoval ji Wong Fei Hung. Tento styl je dnes nejrozšířenější. Málo známý je fakt, že tato větev obsahuje i některé prvky z předešlých dvou, protože Wong Fei Hung byl členem tajného spolku Hung Men a také se učil formu železné košile u Tid Siu Kuna z šaolinské větve.. Spolu s technikami tygra a jeřába, co se naučil od Luk Ah Choye a jeho syna, tvoří všechny tyto aspekty dnes známý Hung Gar. Který tvoří tradičně spolu s Li, Lau, Mok a Choy školami 5 hlavních škol jihu. Hung styl byl vytvořen Hung Hei Gunem, který byl znám pro svůj "1000 kilový postoj jezdce", železné pěsti a předloktí a používáním speciálního zvuku při výdeji síly a energie. Hung styl je také známý technikami 12 mostů, 5 prvků a pěti zvířat. Častá je též technika tygří tlapy, jejíž použití se vyučuje v pokročilém stadiu v rámci 18 Chinna metod Hunggaru.O: Jaké techniky se nacvičují v začátečnické fázi ? Yee: Je mnoho metod, ale hlavně postoje, údery, trénink koordinace jako je třeba 12 mostů a cvičení úderů zvané "3 hvězdy" k posílení předloktí.

O: Forma Tygra a jeřába a forma Železné košile jsou dvě hlavní sestavy Hung garu. Mohl by jste nám k nim něco říct, a jaký efekt plyne z jejich praktikování ? Yee: Tygr a jeřáb je forma která je vytvořena jako kombinace toho nejdůležitějšího ze všech tří druhů stylu. V době kdy byla stvořena šlo o nejkomplexnější sestavu v jižních systémech a taky nejpopulárnější. Kombinuje pevné postoje a zpevněné "mostní" techniky rukou z Železné košile, Wongovi zdrcující kompinace, které se naučil v rámci Hung Men a pohyby tygra a jeřába z Hung Hei Gunova starého stylu. Velký důraz je také kladen na propojení tvrdého a měkkého. Důležité techniky v sestavě jsou: 5 základních pěstí , 8 pevných postojů, 12 specifických tygřích technik, 8 jeřábích technik, 8 silových technik a 10 smrtících rukou. Nejdůležitějším aspektem sestavy Železná košile je vybudování pevného těla. Učí, jak používat extrémně tvrdé a extrémně měkké techniky, jak využívat energii Čchi, je zde využívána teorie 5 zvuků, techniky 12 mostů a koncept 5 prvků ovlivňujících 5 orgánů. Toto vše je třeba cvičit komplexně a být si vždy přesně a jasně vědom co děláte. Proto je také potřeba mít pro tuto formu kvalitního a vysoce pokročilého učitele.

O: Jaké jiné sestavy jsou ještě v Hung Gar důležité ? Yee: Všechny 4 sestavy Hung Garu jsou důležité. Jde o postupný didaktický proces. Trénink se vždy začíná sestavou Gung Gee Fuk Fu, která uvádí do práce postojů, technik přemostění, rozvíjí sílu a správné dýchání. Důležité je vědět, že každá sestava je důležitá pro určitou úroveň. Například Železná košile může přinést cvičícímu neskutečné výsledky, ale nelze ji učit hned od začátku, protože začátečník musí nejprve získat základní dovednosti. Je to jako ve škole. Nemůžete začít se čtením příběhů, dokud se nejprve nenaučíte abecedu, pak slabiky, slova a věty atd.

O: V Hung Garu se cvičí s mnoha zbraněmi, ktará z nich je v rámci stylu primární ? Yee: Primární je dlouhá tyč používaná v boji na dlouhou vzdálenost a šavle k boji na kratší vzdálenost. Každá z těchto zbraní vyžaduje dokonale zvládlé základy. Také zde má každá z těchto zbraní základní techniky. Například tyč u které se používá pouze jeden konec má 6 takovýchto technik. Tyto techniky jsou využívány u všech zbraní, které využívají pouze jeden konec k útoku. Tyto základní prvky jsou: Huen - kroužení, Gaut - sekání, Boot - čištění, But - tahání, Tan - zapružení a Tieu - zvednutí a základní - bodnutí. Tak jako v celém Hung Garu se vše točí okolo základních technik, které vyjadřují bojovou duši tohoto stylu.O: Jak jsou ve vaší škole seskládány jednotlivé didaktické stupně? Yee: Když student začíná, je zde hlavní důraz kladen na základní dovednosti a posílení těla. Trénink se skládá z nácviku postojů, cvičení sestav a nácviku aplikací ze sestav, čchikungu, cvičením se zbraněmi, volného boje, alei filozofie a Lvího tance. Je třeba dbát na to, aby studenti přesně věděli proč určité věci a pohyby dělají. Učitel by se neměl rozčilovat, když studenti nechápou. Měl by být pozorný a hledat cestu jak studentovi vysvětlit co a proč dělá a vždy mu dát šanci.

O: Mohl by jste dát čtenářům nějaké rady k tréninku bojových umění ? Yee. Myslím, že velmi důležité je dlouhodobě se věnovat tomu samému stylu. Cokoliv děláte, dělejte tak dlouho dokud to absolutně do hloubky nepochopíte. Není to jenom o tom naučit se nějakou sestavu. Čínská bojová umění mají dlouhou historii. Byla vytvářena generaci po generaci, obsahují zkušenosti mnoha lidí. Některé věci jsou tisíc let staré. Na vás je udržet toto poznání, nezáleží to na tom jak jste chytří. Poznání předáváte, zkušenosti přidáváte do systému. Mnoho lidí skáče ze stylu do stylu, ale ve skutečnosti se toho takto moc nenaučí. Mnoho lidí zná slovo tradiční, ale málokdo chápe jeho opravdový smysl. Myslí si, že když se učí u nějakého skutečného Sifu, dělá to z nich tradiční bojovníky. Tradiční znamená ve skutečnosti "být spokojen a zžít se s tím co dělám". Někteří lidé trénují tvrdě rok, dva ale cítí, že se stále nenaučili vše a odejdou. Myslí si, že se to naučí jinde. Takto to dělají celý život a nakonec se nenaučí nic.

Když učitel vycítí, že ho opravdu nerespektujete nebo že nevkládáte do stylu, který cvičíte celé srdce, nikdy vás nezačne učit opravdové kungfu. Student si musí opravdové poznání zasloužit a Sifu si musí zasloužit respekt svýni vědomostmi - tomu se říká rovnováha. Není-li jedna strana v pořádku, nebude to fungovat. Dnes většinou nemá skoro nikdo takovou trpělivost, aby dosáhl schopností a poznání nejvyšší úrovně.