Co je Jeet Kune Do(předmluva ke knize JKD od Danyho Inosanta)

Jeet Kune Do, aneb Cesta přímo pronikajících pěstí, bylo vytvořeno Brucem Leem kolem roku 1967. Na rozdíl od jiných bojových umění neobsahuje žádné sestavy ani předem daný systém technik. Jeet Kune Do je neohraničené a svobodné. Zahrnuje vše, ale není součástí ničeho.

Ten kdo rozumí JKD tíhne k osvobození, protože JKD je především zrcadlo sebepoznání skrz bojové umění.

Mnoho lidí se snažilo v minulosti JKD definovat různými názvy - jako např. Bruce Leeho Kungfu, Bruce Leeho Karate nebo Bruce leeho sebeobrana, ale to je všechno špatně pochopeno. JKD nemůže být spojováno s jedním člověkem nebo stylem. K pochopení JKD musíte trancendovat dualitu "pro" a "proti" - směřujíc k bodu, který je za tímto rozlišováním.

Pochopení JKD je přímá (čistá) intuice tohoto bodu jednoty všech věcí.

JKD není stylem kungfu, není to nic vymyšleného nebo kompozitního. Bruce Leeho konceptem bylo osvobodit svoje žáky od omezení nějakým stylem nebo školou.

Mnoho lidí si myslí, že JKD je kompozitním stylem složeným z několika různých škol vybráním toho nejlepšího. Je pravda, že postupně čerpalo z Thai boxu, Wing Chun, zápasu, boxu a Karate. Zbraně byly převzaty z filipínského Kali a Escrima. V boji na dlouhou vzdálenost pak ze severních čínských stylů a francouzkého Savate. Ale šlo spíše o nalezení technik nejlépe vyhovujících určité bojové vzdálenosti a situaci.

Je to jako ve vojenské strategii - na tank v dálce musí voják použít granát, při boji muže proti muži pak nůž.

JKD je spíše určitý principiální koncept. Můžeme říci že leží uvnitř i vně všech konkrétních struktur. Dobrý JKD bojovník nechává své techniky na přímé intuici. V souladu s Bruce Leeho ideou by nikdy nemělo dojít k tomu, aby byl vytvořen nějaký strnulý systém - podobný Bibli - kde se principy a zákony nesmí za žádných okolností měnit.

JKD není organizace nebo intuice, které můžete být členem - buď tomu rozumíš nebo ne - to je vše.

Když Bruce Lee přijel do USA, učil nejprve klasické kungfu, ale později se nechtěl uzavírat do jednoho směru. Věděl, že masová výuka postupně spěje do rigidního systému, k vytváření organizací a asociací, kontrolujících čistotu. Což nakonec v důsledku dělá z členů jakési "autovězně". Bruce Lee proto upřednostňoval výuku v malých skupinách, kde mohl fungovat ideální vztah učitel - žák, a který byl nutný k respektování indiviuality ve výukovém procesu.

Bojové umění je, stejně jako život, neustálou změnou. Obsahuje neobvyklé situace a pohyby, které se neustále mění. Plynout s těmito změnami je nejdůležitější věcí v JKD.

Bruce Lee jednou řekl -"JKD je pouze člun, který vás převeze na druhou stranu řeky. Avšak po přeplutí je zničen, protože je zbytečné nosit ho dál na zádech".

V roce 1981 se JKD vyučovalo pouze na třech místech: na filipínské Akademii Kali v Torrance v Kalifornii, v Charlotte v Severní Karolíně (učitel Larry Hartsell) a v Seattlu

(učitel tak kimura). Já vyučuji v Torrance spolu s Richardem Bustillem.

Výuka je vedena s ideou, že JKD bojovník musí podstoupit různé typy rozdílných zkušeností .

Pro příklad v 1 a 2 fázi se naši studenti učí základům boxu a Bruce leeho metodu kickboxu zvanou Jun Fan. Hluboce věřím, že by se studenti měli učit souběžně zkušenostmi a tréninkovým drilem. Jinak řečeno - karatista, který nikdy neboxoval, by si měl zkusit zaspárovat s boxerem. Co se tím naučí ho posune výš ve schopnostech. Bruce Lee neměl žádný dlouhodobý plán (co bude cvičit), spíše využíval tréninkové pomůcky, na kterých rozvinul systematická cvičení rozvíjející k maximu rychlost, sílu, načasování, koordinaci a práci nohou.

Žádné techniky nebo schopnosti nejsou nadřazeny. Cílem JKD je být nesvázán, být volný.

V boji to znamená používat "ne-styl " jako styl. "Necestu" jako cestu. Jediným limitem je nemít žádné limity.