Velký kodex bojovníků (kodex Bushidó) - aneb cesta ke " Svobodě "-Nemám otce ani matku, mým otcem a matkou je Nebe a Země.- Nemám žádný domov, můj Tantien je mým domovem.- Nemám žádný majetek, mým majetkem je učenlivost.- Nemám žádnou zbraň, nepřítomnost žádostí je mou zbraní.- Nemám žádné nepřátele, mým nepřítelem je moje nepozornost.- Nemám žádné plány, chycení se první príležitosti je mým plánem- Nemám žadnou strategii, neubližování a ochrana života je mou strategií.- Nemám žádné brnění, dobrosrdečnost a spravedlivost je mým brněním.- Nemám žádné zásady, přizpůsobení se situaci je mou zásadou.- Nemám žádný zákon, sebeobrana je mým zákonem- Nemám žádnou taktiku, střídání Yin a Yang je mou taktikou.- Nemám žádný zvláštní talent, vynalézavost je mým talentem.- Nemám žádnou božskou moc, čest je mou mocí.- Nemám žádný hrad, neoblomná vůle je mým hradem.- Nemám žádné přátele, vlastní duše je mým přítelem.- Nemám tělo, moudrost vyvstávající z pochopení principů je mým tělem.- Nemám končetiny, rychlost je mými končetinami- Nemám oči, blesky jsou mýma očima.- Nebudu se snažit dělat zátraky, pravda bude mým zázrakem.- nemám žádnou čarovnou sílu, můj charakter je mojí čarovnou silou- Nemám život ani smrt , AÚM je mým životem a smrtí.