Doslov mistra Sun Lu Tanga k jeho knize " Opravdový výklad boxu"Tao ztělesňuje universum a je základem protikladných sil Yin a Yang. V bojových uměních Tao symbolizuje Nei- Chia (vnitřní školy), zahrnující Hsingi, Pakua a Taiči. Formy těchto stylů jsou různé, ale princip je totožný. Všechno začíná a končí "prázdnotou". Yuan čchi ( původní přirozená energie) musí být zachována a udržována. Tato síla udržuje nebe modré a zemi klidnou, též přispívá k blahu člověka. Nei Chia (souhrný název pro vnitřní styly) tedy odpovídá učení Konfucia, Lao-c a Buddhy.

Stále jsem slýchával, že box je Tao, ale nepochopil jsem to, dokud jsem se nenaučil cítit skrytou energii Anching. V tréninku jsem kombinoval tvrdou a měkkou taktiku až jsem se stal lehkým, pružným a přirozeným. Ale když jsem zvládl mysteriózní energii Hua Ching, nedokázal jsem vylíčit pocity, které jsem měl. Po cvičení jsem byl schopen stát vzpřímeně, klidně , soustředíc svou energii a myšlenky. Pak jsem cítil něco v genitáliích. Cítil jsem to každý den. Z akce vzešla reakce. Když jsem skončil cvičení, cítil jsem jak vše vně i uvnitř mne je prázdné. Tou dobou jsem cítil jako by se skutečné Yang chtělo vyvalit ven. Pohybujete-li se, Yang se vyvalí. Užíval jsem cvičení k nasazení uzdy tomuto procesu. Ponořil jsem nesubstancionálního ducha do pupku a zároveň poslal Yang vzhůru z genitálií do pupku.

Energie se přesunula do Tan Tienu a já mohl cítit nepřetržitou cirkulaci v těle.

Po 4 - 5 hodinách ve stavu blízkém komatu jsem se vráti do normálu. V boxu musíte dýchat do pupku. Čuang-c říká "dýchej skrz paty". Tímto kanálem prochází kontinuální čchi a tělesný oheň nikdy nevyhasne. Ale musíte být pomalí a harmoničtí ve svém postupu. Držte ruce a nohy pružné. Někteří boxeři to zvládnou hned, někteří později. Ale i při použití v zápase se musí dodržovat to samé. Snažte se pozvednou Yang do pupku a tam koncentrovat čchi.

Užijte ducha jako motivace. Při cirkulaci čchi z anusu páteří vzhůru do krku a hlavy se děje totéž jako při meditaci v sedě. Můžete "To" získat z boxu a později "To " můžete mít při pouhém sezení nebo stání. Spíte bdělí, jakoby probuzení. V bdělém stavu jste zase jako když spíte. Box (myšleno bojové umění) je zpočátku těžký, ale pak se stane snadným. Ponoříte-li čchi, ta vyčistí všechno. Box a Tao jsou jedno a to samé. V případě nebezpečí se nepokoušejte slyšet či vidět - pouze automaticky uhněte. Konfucius řekl " z největší jistoty pochází nejvyšší dosažení".

Znám jen 4 boxery kteří byli s to uhnout se útokům z jakékoliv strany, aniž by viděli či slyšeli:

Li neng Yan ( Hsingi), Dung Hai Chuan ( Pa kua ), Yang Lu Chan a Wu Yu Hsiang ( oba Tai ji quan).

Mistr Liu Shiao Lan o Hsing-i

Teorie Hsing-i je prostá. Cílí ke zbavení se toho, co jsme získali po narození a k návratu k počátku ( k jednotě ) pomocí pěti forem a 12 stylů. To vše pochází z jednoho zdroje.

Udržujte při cvičení mysl klidnou a koncentrujte čchi v pupku a dosáhnete jednoty.

V dětství jsem se učil styl Pa Chi Quan ( styl osmi esenciál) a postupně jsem ho dokonale ovládl. Když jsem zápasil užíval jsem Pa Chi a vítězil jsem. Ale nakonec jsem se setkal se soupeřem, ovládajícím změnu formy. Měnil styly, tělo a ruce tak rychle, že jsem nebyl sto se přizpůsobit a užít proti těmto změnám rigidní styl Pa Chi Quan. Tento bojovník ovládal dokonale Hsing-i.

Hsing-i má na začátku 5 forem ( prvků). Každá doplňuje ty další. To pochopíte až za řadu let. Mysl je vždy prázdná. Vnitro a vnějšek jsou vždy zkoordinovány. Hsing-i má všezahrnující princip, jímž lze odvozovat jedno od druhého. To je nejvyšší čeho lze dosáhnout.