Mok Gar - Bojový styl rodiny Mo

Mok Gar je jedním z pěti základních jižních stylů. Nejrozšířenější je v oblasti provincie Guandong (Kuantung). Mimo Mok Gar jsou to styly Hung, Lau, Choy a Li Gar (gar je slovo pro rodinu nebo klan). Mok Gar má kořeny ve stylech Jižního Šaolinu. Po zničení kláštera se jeden z mnichů - Huey Jeng usadil ve městě Hai Feng v okrese Dong Guan a začal zde vyučovat.

Lidé v této oblasti mají všichni příjmení Mo. Jak se styl šířil a předával z generace na generaci, splynul s tímto rodinným klanem tak, že začal být znám jako Mok Gar Kuen (Mo Jia Quan).

Na začátku 20. století se o popularizaci stylu zasloužil v té době velmistr stylu Lin Yum Tong.

Lin Yum Tong byl členem elitní skupiny "5 tygrů jihu" (společně s Lam Yiu Quia (Dračí styl), Cheung Lai Chun (Bak Mei), Lee Sen-Ji (Li gar) and Huang Shui Sharp (Arhat box)).

Lin předal své umění svým synům. Jeho syn Lin Zhonwei se stal po jeho smrti novým velmistrem stylu.

Lin Zhongwei začal s cvičením už v osmi letech. Díky jeho otci měl přístup k nejlepším mistrům své doby. Proto dosáhl opravdu hluboké úrovně v ovládání několika stylů (Dračí styl, Taiji a Tantui)

Již 75 let vybrušuje a vyučuje svoje umění. Byl jmenován do síně slávy - "100 bojových hrdinů Kuantungu". Je členem a předsedou několika kungfu organizací a spolků.Principy a charakteristiky stylu:

1. Spojení technik obrany a útoku do současné akce

2. Flexibilní pohyb nohou

3. Prudké a silové údery pěstmi

4. Kombinace krátkých a dlouhých útoků

Hlavní strategií stylu je spojování sérií rychlých silových úderů do plynulých sekvencí. Z bojovníka se stává "vichřice" s prudkou a naprosto devastující silou.

Poměrně velký důraz je kladen i na kopy. Říká se, že mnoho "mokgaristů" má nohy ryhlejší než mají cvičenci jiných stylů ruce. Co většina stylů dělá pomocí rukou dělají "mokgaristé" nohama.

Včetně zachycení, páčení, blokování a útočení.

Kritickým bodem je v Mok Gar práce nohou (přemisťování). Aby mohla být využívána celá technická škála technik rozvíjí Mok Gar mnoho způsobů rychlého dynamického přemisťování.

Každá technika je nacvičována ve třech různých výškách, do osmi směrů a jak na krátkou, tak na dlouhou vzdálenost. Poté je nacvičována s různými metodami přemisťování tak, aby byl bojovník schopen techniku bez problémů použít proti různým bojovníkům a v různých situacích.

Škálu základních technik tvoří - 11 kopů, 6 postojů, 8 metod kroků, 9 pěstí, 6 dlaní a pět loktů.

Během počátečních fází tréninku je silný důraz kladen také na speciální metody posilování

(železné kroužky, kamené zámky atd.) a otužování těla.

Mok Gar má pět sestav beze zbraně:

První je "Yeu goon lin za", která učí základní údery a postoje stylu. Žák se učí vnímat flexibilitu technik a využívání švihové síly.

Druhá sestava vyučuje metody kopů a způsoby provázání kopů s údery rukama v útoku. Zároveň rozvíjí stabilitu, zakořenění a využívání pasu ke generování síly.

Třetí a čtvrtá sestava vyučují kombinace technik s využitím loktů, ramen a krátkých výbušných úderů dlaní a pěstí. Také zde pokračuje důraz na propojování práce nohou a rukou.

Poté se začíná cvičit se zbraněmi. První na řadu přichází meč a tyč. Později kopí, halapartna, trojdílná tyč, dva meče, lavička a vidle.

Nakonec se přechází k nácviku vrcholné sestavy "108 kopů". Která vyučuje kombinace útoků pomocí nohou, podmety, kopy ve výskoku a páky nohama.