Historie stylu Pa Kua Zhang ( Ba gua, Ba gwa )

Nikdo přesně neví, kdo a kdy vytvořil styl Pakua, ale první zmínky se objevují v knize

Jing Bin Ji z konce 18. století. Předpokládá se, že se tento styl již několik generací udržoval mezi taoistickými poustevníky. V polovině 19. století se tento styl stal jedním z nejpopulárnějších díky slavnému mistrovi Dung Hai Chuanovi (jeho životopis v 3 KK).

Mniši, kteří učili Dunga, měli ještě dva další žáky - Li Zhen Qinga a Bi Yue Xia. Kompletní záznamy jsou však pouze o Dungově linii.

Dung Hai Chuan se narodil v provincii Hopei v roce 1797. Jako chudého sirotka ho našli dva putující taoisté a vzali ho sebou do provincie Sechuan, kde ho 11 let zasvěcovali do tajemství stylu Pakua. Po 11 letech se odebral do Pekingu, kde si otevřel školu.

Učil mnoho studentů z nichž 72 dosáhlo mistrovské úrovně. Za nejlepší (pokračovatele) se však považují tito - Yin Fu, Cheng Ting Hua, Ma Wei Chi, Liu Feng Chun a Shich Liu.

Dung zemřel v roce 1878.

Yin Fu - Byl prvním žákem Dunga a dosáhl velké dokonalosti. Pracoval jako ochranka bohatých šlechticů. Měl mnoho žáků. To co se naučil později modifikoval do vlastní verze Pakua - Yin styl Pakua. Nejlepší žáci - Yin Yu Zhang a Gong Bao Tian.

Cheng Ting Hua - byl znám pod jménem "Cheng nepřemožitelná kobra".Vypráví se , že během řádění německých vojáků za Opiových válek, se jednoho dne tak naštval, že vyšel z domu s dvěma noži a postupně zabil asi dvacet vojáků, než byl sám zastřelen.

K jeho nejlepším studentům patřily Li Tsun i, Sun Lu Tang a Chang Yu Kuei.

Ma Wei Chi - měl mnoho studentů - Sun Yung Hsiang, Sung Chan Yung a Liu Feng Chun byli nejlepší. Ma Wei Chi přebral výuku Cheng Ting Hua po Dungově smrti.

Na začátku 20. století přenesl Fu Zhen Song (žák Sun Lu Tanga) styl Pakua do jižní číny, kde se stal záhy také velmi populární.

Koncem 19. a začátkem 20. století kdy bylo Pakua na vrcholu slávy, bylo nemožné zaznamenat všechny mistry. Jediní o kterých se ví, jsou ti co napsali nějaké knihy nebo jsou v některé z knih zmíněni. Avšak bylo stovky dalších mistrů o kterých nejsou žádné záznamy.

Během let bylo Pakua nesčetněkrát modifikováno do různých stylů. Základní principy a teorie však zůstávají ve všech variantách.

Dnes nejrozšířenější jsou tyto styly - Wudangský, Emeiský, Yin styl a Yin Yang styl.

Na začátku 70. let se Pakua dostává do USA a to především zásluhou Roberta Smithe a Jerry Johnsona - oba studovali v Číně. Oba také vydali vynikající učebnice Pakua, které pomohli toto umění rozšířit mezi fanoušky bojových umění na západě.

Charakteristika stylu Pa Kua Zhang

Původní jméno Pakua bylo Zhuang Zhang, což se dá přeložit jako otáčející se dlaně. To poukazovalo na způsob cvičení - pohybovat se po kruhu a točit dlaněmi do všech směrů.

Pakua Zhang vychází z taoistické filozofie. Jedna ze základních teorií Taoismu je vyjádřena tímto symbolem:

Trojcím přerušovaných čar kolem kruhu se říká Trigramy - čín. Kua. Těchto osm trigramů představuje 8 (čín. Pa) základních principiálních dějů, které vyvstávají ze vzájemného působení protikladných sil Yin a Yang. Ke každému trigramu byla přiřazena jedna pozice dlaně (čín. Zhang) a jedna část těla. Bylo vytvořeno 8 principiálních technik, které reflektují s významem trigramů. Tyto techniky se nazývají "proměny". To vše bylo naroubováno na zvláštní druh pohybu a chůze , který je znám jako "Chůze (skrz) devět paláců". Původně šlo o zvláštní rituál, kdy kněz tančil mezi 9 oltáři a zbavoval je tak zlých sil.

Vše muselo také odpovídat teoriím klasické čínské medicíny. Rovné držení těla, uvolněné a plynulé pohyby a správné dýchání. V bojové strategii pak tyto principy znamenají - vyhni se ráně a obejdi soupeře tak, že můžeš zaútočit zezadu, kontroluj soupeřovi reakce s využítím proměnných technik, používej měkkou sílu založenou na vnitřní energii.

V knize Pei Xi Ronga - 8 tvarů dlaně Pakua je napsáno:

Bagua Zhang - chůze je nejdůležitější, stáhni se a hned zase vyraž, jdi vpřed a hned se vrať, měň stále podstatný a nepodstatný postoj. Pohybuj se jako vítr, stůj jako bys byl přibitý. Přechody mezi technikami musí být čisté a přesné. Boky jsou císařská zástava, čchi je generálova vlajka. Oči sledují 6 směrů. Ruce a nohy se pohybují první.

Choď jako drak, seď jako tygr, pohybuj se jako řeka, stůj jako hora. Ruce jsou Yin a Yang, točí se nahoru a dolu. Uvolni ramena, stáhni lokty, čchi se vrací do Dan Tien. Soustřeď se na 6 harmonií, nebuď roztržitý a neklidný. Nech čchi a krev přirozeně kolovat tělem.

V boji jsou prioritně využívány údery otevřenou dlaní, časté jsou páky a hody pomocí těla.

Z kopů se používá vysoký přímý kop špičkou a různé druhy prošlapávání kolene.

Sestavy Pakua lze ihned poznat podle toho, že mají převážně kruhový půdsorys.

Nejznamější jsou tyto formy: Bagua Ba Xing Zhang (8 forem dlaně), Long Xing Bagua (dračí forma), Jiu Gong San Pan Zhang (3 stočené dlaně 9 paláců), Wu Xing San He Zhang (5 elementů tří kombinací dlaně), Yin Shi Bagua, Cheng Shi Bagua a You Shen Bagua (plovoucí tělo/drak ).

Systém Pakua obsahuje i cvičení se zbraněmi. Charakteristické jsou především -

Jelení rohy Pakua jehly Dlouhá šavle Tyč Kopí Meč