Bagua-Taiji Quan

(z čínštiny přeložil J. Szymanski, do češtiny V.J)Vznik Pakuataiči je spjat se jménem Guo Zhusan. Guo byl mistrem 3. generace Cheng stylu Pakua Zhang.

Pakuataiči je velmi populární v Jinanu a Tiancinu v provincii Šantung. Ačkoliv vychází z Pakua, řadí se do rodiny Taiji stylů.

Taiči kořeny Pakuataiči sahají k velmistrovi Yang Luchanovi. Xia Guoxun byl Yangův synovec, takže se mu dostalo té nejlepší výuky v rodiném stylu (Yang Taiji Quan). Xia Guoxun předal své vědomosti Liu Dekuanovi - což byl jeden z nejlepších bojovníků v Číně na konci 19. století. Liu Dekuan naučil Taiji Cheng Haitinga , syna Cheng Tinghua

(jednoho z velké čtyřky nejlepších Pakua mistrů).

Guo Zhusan se narodil v roce 1901 v rodině bohatého továrníka. Jeho otec zval často slavné bojové mistry, aby pobývali v jeho domě. Guo se v 8 letech začal učit Xingyi Quan pod vedením Liu Dekuana, ale záhy musel cvičení zanechat, pro vážné onemocnění nohou. V té době v jejich domě pobýval i Cheng Haiting. Ten naučil malého Gua speciální Pakuataiči čchigong, který ho časem úplně vyléčil, takže se opět mohl věnovat bojovému umění.

Tak začal cvičit pod vedením Cheng Haitinga Cheng styl Pakua Zhang a Taiji. 10 let tvrdě trénoval pod Chengovým vedením Později se z Gua a Chenga stali velmi dobří přátelé. Dohromady vypracovali základy pro nový kombinovaný styl. Šlo o Taiji, které v sobě však zahrnovalo některé techniky (jako např. rotaci, chůzi a kopy) z Pakua.

Cheng Haiting však nedlouho po tom co s vytvářením začali zemřel, takže styl jak je známý dnes, je dílem převážně Guo Zhusana. V této době ho také požádal slavný wudangský šermíř Li Jinglin, aby naučil nový styl jeho dvě děti.

V roce 1931 odešel do Jinanu (hlavního města provincie Šantung), kde učil až do roku 1966.

Zemřel v roce 1968. K jeho nejlepším žákům patří Qiao Hongru, Zhang Wangyin a Jing Dewai.

Qiao Hongru prosadil v roce 1958, aby se tento styl jmenoval oficiálně Bagua Taiji Quan (pakua tchaiti čuan).Pakuataiči obsahuje podobné metody nácviku jako jiné Taiji styly. Jsou to Qigong - v tomto stylu speciální sestava 8 cviků. Sestavy obsahují podobné pohyby, liší se pouze počtem forem (délkou). Takže je zde např. 15 forem, 24 forem nebo nejdůležitější 118 forem Kan Bagua Taiji. Velký důraz se klade na repetitivní procvičování jednotlivých technik. Dále je zde cvičení Tlačící ruce (Tui shou), které má mnoho specifických metod. A nakonec volný boj

(sanshou). Mnoho forem obsahuje pohyby a techniky charakteristické pro Pakua Zhang - zvláště pak kopy, spirálovitépohyby rukou a těla, speciální typ chůze atd..

Pohyby jsou sestaveny tak, aby protahovaly a uvolňovaly svaly a šlachy - což podporuje dobré proudění krve.

Teorie a požadavky na držení těla a vykonávání pohybů je shodná s obecným učením rodiny taiji stylů.