Uvolňující a uklidňující Qigong

Po zaujetí pozice (v lehu, sedu nebo některé stácí - optimální je pozice držení míče- prázdnoty) koncentruj svojí mysl na bod Baihui (vrchol hlavy) - nejlépší je snažit se vyvolat pocit tepla , tlaku nebo představu, že skrz bod nadechuji -

dále postupně na body : Jianjing (prohlubeň mezi klíční kostí a trapézovým svalem), Shanzhong

( prostředek hrudníku), Dantian ( 3 cm pod pupkem), Huiyin (střed hráze- rozkrok),

Yinglinquan (vnitřní strany kolen), Sanyinjiao (vnitřní strany kotníku) a Yongquan (střed bříšek na chodidle). Poté řiď svou myslí qi tak, aby rotovala od pat, k malíčkům, palcům, zase k patám celkem 3x.

Potom se znovu soustřeď chvilku na bod Yongquan (střed chodidel) a představ si, že ze země vyvěrá pod tímto bodem malý pramen a že voda teče nahoru do chodidel (skrz tetno bod).

Nevede-li se udržet koncentraci na tomto bodě, koncentruj se znovu na výše popsané body v opačném pořádí až k bodu Dantian (3 cm pod pupíkem) a zase zpátky.

Tento Qigong (je-li praktikován pravidelně), uklidňuje chaotickou Qi a posiluje čistou Qi.

Příznivě působí jako prevence neurózy a duševního napětí.

Qigong "Spojení tří Dantienů"

Tento Qigong byl obdržen od Taoistického opata Wanga Zhenyi. Během tohoto cvičení je důraz kladen vyrovnání tří center do línie což způsobí velmi příjemný pocit, během kterého jsou zapomenuty všechny problémy a starosti. Velká i malá cirkulace se přirozeně otevřou toku Qi.

Tento Qigong lze provádět kdykoliv a kdekoliv (v lehu, sedu, při jízdě na kole, při cvičení Taiji).

Je jedno jak jste unavení, praktikováním této metody po dobu 15 minut, bude vaše tělo a mysl opět odpočaté a uvolněné.1. Koncentruj pozornost na vršek hlavy (bod Baihui) neboli vrchní Dantian. Začne li být v tomto místě pociťována pulzující energie, přesuneme koncentraci do bodu Huiyin (rozkrok, střed hráze),

který je zván také spodní Dantian. Je-li i zde pociťováno nahromadění Qi, přesuň pozornost na střední Dantian (3 cm pod pupíkem) a snaž se ho srovnat tak, aby vrchní, střední i spodní Dantiany byli v jedné linii. Můžeš si také představit tři Dantiany jako tři sféry těla. Pozorně pak vsuneš prostřední vrstvu mezi vrchní a spodní.2. Po chvilce bys měl pociťovat zvláštní příjemný pocit. Snaž se tento pocit udržet co nejdéle.

To ti pomůže vrátit se do stavu zvaného "Původní stav", který léčí nemoci a zlepšuje zdraví.

Soustřeď se pouze na pocity, nenech mysl, aby jí něco vyrušovalo.