Rozhovor s panem Ma Chuan Xu

mistrem Liang stylu Pakua z Pekingu a prezidentem Pekingské Bagua organizace

(rozhovor vedl a přeložil Jarek Szymanski)Pan Ma Chuan Xu se narodil v roce 1933 v Boye v provincii Hepei v rodině s dlouhou bojovou tradicí. Od 9 let cvičil pod vedením svého otce základy Šaolinské školy. V roce 1951 se přestěhoval do pekingu, kde od té doby žije. V roce 1961 začal studovat Pakua pod vedením mistra Li Ziminga (žáka Liang Zhen Pua). Učil se také Xingyi Quan, Tanglang Quan, Taiji Quan a Tongbei Quan od známých a renomovaných mistrů ze staré pekingské generace.

V roce 1978 byl zaměstnán jako učitel sebeobrany Pekingské městské policie a zároveň Železniční policie. Sám také zasahoval při čištění železničních stanic od organizovaných zločineckých organizací a drogových dealerů. Od roku 1993 kdy odešel do důchodu je zároveň prezidentem Pekingské pakua asociace.

Mistr Ma je žijící legendou Pakua. Jeho pověst nepochází z umístění na závodech nebo demonstrací, ale z jeho reálných bojových zkušeností v těch nejnebezpečnějších situacích.

V některých měsících zatkl až 100 zločinců - vždy zásadně beze zbraně. Byl také jediným mistrem vnitřních stylů, který vyučoval policejní složky.JS: pane Ma, jste velice známým a uznávaným mistrem v bojových kruzích v Pekingu. Ale nikdy jste se nezůčastňoval závodů a demonstrací.

Ma : od roku 1978 jsem pracoval pro policii a speciální jednotky. Jako tajný statní zaměstnanec jsem se nesměl zůčastňovat veřejných aktivit (vyjma Pakua mítingů) ani se stýkat

s cizinci.

JS: jako cizinec bych vás tedy nesměl navštívit ?

Ma : Je to tak. Bylo to nemožné až do mého odchodu do důchodu.

JS: jste velmi známý pro svoje bojové schopnosti. V dnešní době většina učitelů vnitřních stylů není zrovna bojově schopná. Kdy jste se začal učit ?

Ma: začal jsem v 9 letech. Moje rodina praktikovala Šaolinské techniky po mnoho generací.

V mojí vesnici byly populární dvě školy - Šaolin a Da Hong Quan, ale většina lidí cvičila Šaolin. Ani nevím jak se ten styl jmenoval, dřív se jménům nevěnovala moc pozornost.

Naše vesnice byla poměrně velká a měla vlastní chrám. Můj dědeček se učil od mnicha co v tom chrámu bydlel. Já se učil od otce, ale žádné sestavy, jenom rozhýbávání a základní techniky úderů a kopů. Otec byl strašně přísný a dost často mě mlátil tyčí, když se mu nezdálo jak cvičím. Nakonec jsem byl schopný kopnout přímý kop tak, že se špičky prstů na noze dotýkaly nosu. Také jsme cvičily spoustu speciálních cviků, jako třeba běhání po zdech.

JS: jak se to cvičí ?

Ma: postavíš si o zeď dřevěné prkno v malém úhlu (mezi prknem a zemí). Pak běháš po tom prkně ke zdi a zase zpátky. Tělo musíš držet kolmo k zemi. Postupně zvedáš prkno výš a výš, až je skoro kolmo a pak ho dáš úplně pryč. Seš pak schopný běžet po zdi přímo nahoru.

Prsty nohou jseš pak schopný ohnout tak, že se dotýkají holení.

JS: dosáhl jste určité úrovně v Šaolin Quan, proč jste se rozhodl nepokračovat a věnovat se Pakua ?

Ma: můj otec mi jednou řekl, že pakua je extrémně efektní bojové umění, založené na práci nohou, ale v jiném smyslu než Šaolin. Říkal, že vše co se můžu naučit v Šaolin Quan se můžu naučit i v Pakua, ale ne vše co se učí v Pakua se dá naučit v Šaolinském systému. Také mi vštěpoval, že pakua je nejvyšší bojové umění. Xingyi používá drtící sílu, taiji měkou lepivou sílu zatímco Pakua - sílu vychytralosti.. To nejlepší z ostatních je synkretizováno v Pakua.

JS: co je to síla vychytralosti ?

Ma: Vychytralá nebo moudrá síla v Pakua je vyjádřena skrze techniky a strategii. Je to jako

když někdo někam jde - může jít kratší nebo delší cestou. Vnější styly jsou podle mne delší cesta, praktikování Pakua je kratší cesta jak efektivně bojovat pomocí vnitřní síly.JS: mnoho lidí o vás říká, že jste velmi konzervativní při výuce, a že nerad vyučujete některé techniky.

Ma:Bazíruji na základech. Ty jsou velmi důležité, protože když je studenti nezvládnou dokonale - je to pak všechno k ničemu. Není to tak, že bych byl konzervativní, problém je spíš v tom, že studenti už dnes tak tvrdě necvičí a mají problém dotáhnout uspokojivé ovládnutí základů do konce. Učení nějakých pokročilých technik a sestav je pak k ničemu - nebude to fungovat, tak jak má.JS:jak lze nejlépe rozvíjet základy?

Ma : je několik metod. Nejdůležitější je však chůze po kruhu. Pak je to praktické pochopení konceptu Yin a Yang - to je proč se často Pakua nazývá Yin Yang Pakua. Chůze po směru je Yin, protisměru Yang. Je několik důležitých věcí, které je potřeba dodržovat během chůze.

Vtáhni hrudník a zakulať záda, vytáčej boky a drž kolena u sebe, uvolni pas, prsty nohou se jemně zatínají do země, uvolni ramena a přitáhni lokty, vtáhni zadek.

Prováděj tři tlaky - hlavu nahoru, jazyk na vrchní patro a roce do stredu.

Dále jsou zde tři kruhové principy. Když se všechny tyto požadavky dodrží, objeví se vnitřní čchi a rozvine se Neigong (vnitřní síla). Jak jednou tuhle sílu rozvinete, je to jako by jste měli v rukou elektrárnu.JS:znamená to, že všechny techniky v Pakua jsou vytvořeny tak, že předpokládají rozvinutou vnitřní sílu?

Ma: přesně tak, bez neigongu nejsou pakua techniky k ničemu. Proto taky ze zásady neučím žádné techniky nikoho, kdo nemá rozvinutou vnitřní sílu - to by bylo plýtvání časem jeho i mým.JS:předpokládám, že je jenom málo lidí, kteří se učí tímto tradičním způsobem?

Ma: Ano, cvičící často cítí, že chození po kruhu je velmi unavující a nudné- a brzy to vzdávají.

Ačkoliv jakmile se Neigong jednou rozvine, otevře se Malý nebeský okruh a praxe začne být velmi zajímavá.JS:je vám už skoro sedmdesát, cvičíte stále denně?

Ma: jo, vstávám brzy ráno a cvičím tak 3 - 4 hodinky.JS: Cvičil jste začátkem 60. let ještě něco jiného než chození po kruhu. Něco jako meditaci v sedě nebo stácí meditaci (zhan zhuang)?

Ma: Cvičení v sedě nebo stání je pouze pro rozvoj Neigongu. Chození, které je zváno "pronikání skrz kůly" je naopak důležité pro rozvoj Waigongu i Neigongu.

Když se začneš pohybovat po kruhu, vytváříš neustále vnitřní čchi, ale zároveň se stáváš silnějším. To je to, proč je chůze v kruzích tak důležitá a zároveň proč je těžké ji úplně ovládnout.JS: učil jste se někdy techniku "umění lehkosti"?

Ma: Chození v kruzích dostatečně rozvíjí i Qinggong. Kdyš dosáhneš jisté pokročilé fáze, můžeš chodit tak, že se skoro nedotýkáš země.

JS: jak je to možné?

Ma: Princip je v používání Dantienu a pasu k pohybu. Teď sedím tady, ale když na mě zaůtočíš, pohnu se dopředu, aniž bych musel použít nohy, pouze pohnu břichem.

(Ma provádí demonstraci - ze sedu je schopen se rychle a daleko pohnout, aniž by se dotkl země.)JS:to zní a vypadá mysteriózně?

Ma:to vůbec není mysteriózní, je to jen jistý druh schopnosti, která je tvrdě natrénována.JS: jak se stalo, že jste se stal obávaným bojovníkem?

Ma: učil jsem se hlavně u Li Ziminga, ale chodil jsem i k jiným učitelům. Například k Ha Lanyuovi (Wu Xing Hui), Guo Guminovi (Pakua), Li Tongbeiovi (Tong Bei Quan) a Han Qihangovi (Mei Hua). Dost často jsem bojoval s jejich žáky, takže jsem se později stal uznávaným zápasníkem.JS: Slyšel jsem, že jste porazil také nějakého cizince?

Ma: Jednou přišel za Li ziminem nějaký cizinec a chtěl, aby ho učil. Byl velmi dobře trénovaný v Xingyi. Někteří z mých kungfu bratrů s ním bojovali a prohráli. Byl velmi silný, ale neuměl používat vnitřní sílu, držel ji v těle, byl napjatý a neuměl se zakořenit.JS:znamená to, že by člověk měl být při cvičení Pakua relaxovaný ?

Ma: V Pakua se říká - choď jako opice - lehce a chytře.JS: chytře ?

Ma: stáhni se, buď měkký jako bavlna a vychytralý. Znamená to, že můžeš stáhnout tělo, aniž bys používal sílu - relaxovaně, jako pružina, která může být kdykoliv uvolněna - ale vždy až po kontaktu se soupeřem - nikdy předtím. Zkoušet používat sílu na dálku je neefektivní.JS: je to to co se nazývá "centimetrová síla" (one inch power)(cunjin)?

Ma: Ano v Neijia(vnitřní styly) se používá tato síla. Údery z dálky nejsou tak moc efektivní, nezraní pořádně soupeře. V nejhorším případě má nějaké modřiny či oděrky.

Když chci soupeře zranit - chci, aby plival krev - to je proč upřednostňuji Neijia.

Když chcete soupeře zranit - tak ho pořádně zranite. Když ho chcete jenom odhodit - tak ho odhodíte jako balón.JS: praktikoval jste někdy posilovací nebo zpevňovací cvičení ?

Ma: Ne. tato cvičení rozvíjejí vnější sílu (Li). V Pakua je cílem, aby vnitřní energie řídila všechny pohyby. Vnitřní energie je jako rtuť. Když boucháš - vystřelí, když se stahuješ - tak se vrátí. Je flexibilní a živelná.JS: mimo technik rukou, je třeba ovládnout ještě práci nohou.

Ma: Dosáhni dobré úrovně čchi a Li bude také ovládnuta. To znamená, že cvičíme, aby jsme dosáhli harmonie - ruce, oči , tělo a práce nohou jsou kombinovány v jednotě. Když provádíte údery, všechno bouchá najednou. Je používána kombinovaná síla celého těla. Tohle všechno se dá rozvinout chozením v kruhu, cvičením technik a forem. V Taiji se říká - když se soupeř nahýbe, také se nepohnu. Ale jakmile se pohne, já se pohnu první.JS: nerozumím té druhé polovině?

Ma: To znamená, že jakmile se soupeř rozhodne k pohybu, je zde krátká chvilka, kdy se připravuje na útok. Ty bys měl být schopen tuto chvilku vycítit a udeřit ještě než soupeř vyrazí. To vyžaduje dobrou vnitřní sílu a vysokou schopnost načasování a rychlosti.JS: co je myšleno "měkkostí" v Pakua ?

Ma: pojem těla lze vyjádřit - jako koordinovaná síla celého těla. Po celou dobu buď relaxovaný a pohybuj se ve spirálách.JS: co to znamená - pohybuj se po spirálách?

Ma: představ si jako by celé tvoje tělo bylo tvořeno poloosami - v ramenou v zápěstích, loktech, kolenách i bocích. Když se dotkneš nějaký části těla, je tam poloosa. To ale neznamená, že by tělo mělo být povislé. Když se dotkneš nějaký části těla je tam poloosa a ta se začne pohybovat ve spirále. Síla musí mít spirálovitý tvar - pouze tak může překonat soupeřovu sílu.JS: lze spirálovitou sílu používat v boji ?

Ma: když se tě soupeř dotkne, měl bys zareagovat spirálovitou silou. Velmistr Guo Gumin byl znám svoji "hromovou rukou" - což byla speciální technika založená na spirálovité síle.

Šlo o to vyvést soupeře z rovnováhy a pak ho udeřit - což ho odhodilo pěkně daleko.

Spirálovitá síla je také součástí některých technik v Pakua.JS: co si myslíte o kvalitě současných Pakua bojovníků v Pekingu ?

Ma: v současné době jsou cvičenci i učitelé hodně pod úrovní starých mistrů. Lidé jako Fan Fenglan, Guo Gumin a Gao Ziying ovládali "pravé" kungfu - což lze těžko říci o současné generaci. Je ironií osudu, že mnoho lidí z nové generace vydává knihy a stávají se bohatými a populárními učiteli.JS: studoval jste Taiji ?

Ma: ano, učil jsem se Hanxijské taiji os mistra Li Ziminga, Gao Zyiinga a Han lanyua. Jakmile ovládnete nějaké bojové umění - je poměrně snadné naučit se nějaký nový styl. Ale učení se stovek technik a sestav je k ničemu. Říká se "jakmile dosáhneš mistrovství, rozumíš všemu".JS: jsou Taiji a Xingyi postaveny na stejných principech jako Pakua.

Ma: ano, všechny tyto styly jsou založeny na Neigongu - vnitřní síle.JS: jak je to v Pakua se zbraněmi a co je hlavním cílem cvičení se zbraněmi ?

Ma: každá zbraň má vlastní charakteristiku a speciální cíl ke kterému se s ní směřuje.

Například Pakua šavle je používána k nácviku točení, víření, zabalení a přetočení. Pakua šavle je velmi velká ( asi 1,2 m) a hlavním principem je tu - ty se pohybuješ, ale šavle zůstává na místě. To znamená, že zde není člověk, který ovládá šavli, ale šavle, která ovládá člověka.

Má šavle je dlouhá a velká a já vždy mířím přímo na soupeře, takže je pro něj takřka nemožné vstoupit. Zaůtočí-li použiji přetočení a seknu ho do zápěstí.JS: která zbraň je v Pakua nejdůležitější ?

Ma : všechny jsou důležité, ale žádná prioritně.Důležité je "kungfu" - v pravém slova smyslu.

Máš li mistrovskou zručnost je jedno jakou zbraň držíš.

JS: a co meč ?

Ma: přestože má jinou strukturu, metody jsou stejné.JS: kopí?

Ma: v Pakua se cvičí s krátkým a dlouhým kopím. To krátké je také známo jako Had s dvouma hlavama - protože má hroty na obou koncích. V Pakua odvedeš soupeřovo kopí jedním koncem a udeříš opačným. Když ovládneš princip - používání dlouhé zbraně na krátkou vzdálenost - pak můžeš efektivně bojovat i proti šavli. To je nejlépe vidět v jiné typické Pakua zbrani - v krátké tyči 7 hvězd, která se primárně používá k útokům na citlivá místa. Používáš li dlouhou zbraň, měl bys být schopný "flexibilního úchopu" - což je schopnost měnit držení zbraně bez ztráty kontaktu s ní.JS: jak vyučujete ?

Ma: to co učím hodně záleží na studentově úrovni. Jak už jsem se před tím zmínil, věřím že nejdůležitější jsou základy. První tři roky cvičení jsou velmi důležité - jde o to otevřít "Malý nebeský okruh " - i když k dosáhnutí odpovídající úrovně by bylo potřeba alespoň 10 let.

Mistrovstvím myslím to, když si schopný se přirozeně pohybovat, bez toho aniž bys zaujímal nějaký postoj nebo přemýšlel jak použít nějakou techniku. K týhle úrovni však nestačí jen práce. Člověk musí mít dar.JS: co myslíte tím - mít dar ?

Ma: musí být inteligentní a musí mít schopnost porozumět principům. To je stejně důležité jako samotné cvičení. Oboje je důležité chcete-li dosáhnout nejvyšší úrovně. Člověk musí být dobrý materiál, aby se stal dobrým bojovým umělcem.JS: dobrý materiál ?

Ma: Tak jako jsem to říkal předtím. Je chytrý, skromný, pracovitý, musí mít vysoký morální kredit, rád se vzdělává, je vytrvalý ve cvičení a čestný, celou svou bytostí míří k bojové virtuozitě (wu de).

Neučím vypočítavé lidi, kteří nejsou čestní.