Existuje speciální čínská bojová škola, která se jmenuje Sanhuang Paochui - Výbušný box
tří císařů. Název odkazuje k třem legendárním vládcům, kteří jsou často oslavováni
v čínské literatuře. Prvním je Fusi, který vynalezl rybářství a pěstování rostlin,
druhý Shen Nong, který je patronem pěstování dobytka a třetím Žlutý císař, který
je patronem lékařství a vůbec čínského národa.
Druhá interpretace je, že jde o císaře Země, císaře Nebe a císaře lidí.
Škola Tří císařů je také jednoduše zvána " škola kladiva a děla", což odkazuje
na údery, které jsou silné jako úder kladiva a průrazné jako vystřelená dělová
koule. Říká se, že škola vznikla v 16. stol. V 19. století se škola rozdělila
na dvě větve. Jednu vytvořil Yu Liandeng, druhou Song Mailun. Oba přidali do starého
stylu své vlastní myšlenky a koncepty, které se nyní udržují a rozvíjí
již několik generací.

Song Mailun se narodil v rodině bojových mistrů v okrese Jixian, v provincii Hebei
v roce 1810. Začal se cvičit u otce a strýce v jezdectví, lukostřelbě a vzpírání.
Později začal cvičit boj šavlí. Na všechny tyto věci byl velmi talentovaný.
Ve 20 letech složil císařské armádní zkoušky okresní úrovně. Místo toho aby
začal sloužit v armádě, začal cestovat po Číně a vyhledával bojové mistry u
kterých se snažil zdokonalit. Jednoho dne potkal hluboko v Emeiských horách
70-letého taoistického poustevníka Qiao Helinga, který ho zasvětil do technik
výbušných pěstí a do boje s kopím. Postupně se stal taoistovým přímým žákem
i jeho opečovatelem, když se starcův život začal chýlit ke konci.
Po mistrově smrti zůstal ještě 3 roky v ústraní a piloval své znalosti.
Taoistovo učení kombinovalo fyzická cvičení, cvičení na koncentraci energie a
techniky pro boj. Song vytvořil originální koncept "tři pozdravení mudrce",
což je speciální technika jak porazit soupeře. Také vytvořil novou sestavu
36 forem s kopím, která je populární dodnes.
V roce 1845 přijel Song do Pekingu a stal se členem císařské gardy.
Tato speciální jednotka se skládala skoro z 2000 těch nejlepších bojovníků
z celé země. Song ve cvičných soubojích porazil všechny své kolegy, většinu
v prvním či druhém kole. Díky svým schopnostem dostal přezdívku
"Bůh boxu" a bylo mu dovoleno nosit modré peří na čapce - nejvyšší
hodnostní odznak.
Song založil v Pekingu bojovou akademii a její pobočku v jeho rodišti.
Tato událost pak stála na začátku popularizace a oblíbenosti San Wang Pao
po celé severní Číně.
Song byl také blízkým přítelem velmistra Pakua - Dong Haichuana.
Jednoho dne přátelsky "zápasili" u jídelního stolu hůlkami a po chvíli
oba propukli v hlasitý smích, když se jejich hůlky zlomily.
Po Songově smrti napsali na jeho náhrobní kámen jeho žáci :
Dosáhl nesmrtelnosti díky kultivaci svého noblesního charakteru,
hledajíc pravdu a podporujíc svá slova činny.

Pohyby tohoto stylu jsou charakteristické krátkými plynulými sekvencemi
zakončenými prudkými trhavými údery, pěstí a dlaní, převážně na spodní pásmo.
Dále se také často objevují kopy do holeně, kopy kolenem, strhy a údery
oběma rukama. 12 základních pohybů - technik dělových pěstí je:
otevření brány, rozštípnutí hory, spojené údery, úder za roh,
úder zkříženýma rukama, útok na týl, útok na břicho, útok do nebe,
útok na genitálie, útok do země, útok na srdce a technika 7 hvězd.
Tělo je při cvičení více méně uvolněné, zpevňuje se jen na okamžik
při finálním útoku.
Formy bezezbraně jsou rozděleny do třech skupin - 1-4. forma Zhong He,
1- 3. forma San Wang Pao Chui a dvě formy Pao Chui Quan. Zvláštní místo
a důležitost má sestava Chai Quan, která je korunou systému.
San Wang Pao Chui je také proslavené svými zbraněmi.
Zvláště pak velmi dlouhým a těžkým kopím, dlouhým mečem, šavlí a
halapartnou. Boj zbraněmi se nacvičuje ve dvojsestavách -
trojdílná tyč vs tyč a šavle na tyči (Pudao) vs tyč.