Severní stylyObecně se čínské bojové styly rozdělují na severní a jižní a to podle místa jejich vzniku.

Dělící čarou je řeka Chang Jian. V čínštině se severní styly souhrně označují jménem

Chang Quan (Čang Čuan) - Dlouhá pěst.

Jejich původ sahá do období vlády císaře Tai Cu - prvního vládce dynastie Sung (10. stol.)

Dlouhé a široce otevřené pohyby charakterizují odvahu, rytířskost a svobodomyslnost této dynastie . Tyto prastaré metody boje se záhy rozšířily mezi farmáři na severu, kteří potřebovali nějaké fyzické cvičení k udržení kondice během dlouhých zimních měsíců.

Bojoví učitelé zakládali tréninková střediska, vždy v několika vesnicích a cestovali mezi nimi.

Učili vesničany do té doby než ovládli ten který styl nebo než přišel jiný učitel a porazil je v souboji. Během doby došlo k velkému promíchávání a upravování stylů.

V typické vesnici se během několika let vystřídalo 4 -5 učitelů.

Z tohoto "kotlíku" vzniklo mnoho dodnes populárních bojových škol. K nejznámějším patří:

Cha Quan, Meihua Quan, Yangqin Quan, Tongbei Quan, Pigua Quan, Liu He nebo Baji Quan.

V 17. století se (díky mnichům přeživším zničení Šaolinu) původní šaolinský styl včlenil do systému Chang Quan. Mnoho severních škol přijalo staré šaolinské sestavy (Lohan Quan) a v Šaolinu se od jeho znovuotevření v 18. století cvičí Chang Quanové sestavy (např sestavy stylu Hong Quan - rudá pěst).

Na konci 19. století se začaly ve wušu kruzích objevovat snahy o systematizaci . Tak vznikly

školy Bei Shaolin Chang Quan ( Kuo Yu Cheung vytvořil program z 10 klasických sestav severu - cvičíme Moi Fah) nebo Chang Quan systém Ching Wu Asociace

V druhé pol. 20 století byl vytvořen moderní komprimát různých sev. stylů pro účely závodního wušu, který je nazván jak jinak než Chang Quan (To je bordel, kdo se v tom má vyznat).

Většina sestav severních stylů je prováděna po přímce, hojně zastoupené jsou dlouhé kladivové údery, plynulé kruhové pohyby, vysoké kopy - často ve výskoku, podmety, často se objevuje "jeřábí ruka". Postoje jsou pevné a silné.

Technický repertoár zahrnuje hody, páky i útoky na citlivá místa.

Většinou zde nejsou žádné finty a triky, techniky jsou přímé a "čisté".

Chang Quan školy obsahují také širokou škálu metod boje se zbraněmi.

Na západě jsou severní styly cvičeny především v USA, kam se v 80. a 90. letech přestěhovalo

několik významných čínských mistrů. V Evropě je jen málo severně specializovaných škol, většinou jsou některé severní sestavy cvičeny v rámci jiných systémů.