Wang Xiangzhaiovi soubojetato stránka je převzata z www.yiquan.com.plV dětství byl Wang slabé a nemocné dítě. Proto se jeho rodiče rozhodli, že by měl praktikovat bojové umění, aby posílil své tělo a zlepšil zdraví. Wangova rodina byla příbuzná s rodinou Guo - takže Wangův otec požádal mistra Guo Yun Shena, jestli by Xiangzhaie nepřijal za žáka. Guo zprvu odmítl, protože byl dost starý a nechtěl už přijímat nové žáky, ale později ho příbuzní přesvědčili, aby malého Wanga přijal.

Říká se, že jednoho zimního dne šel Guo cvičit a nevzal si kabát. Malý Wang to zpozoroval a protože měl strach o mistrovo zdraví, sebral kabát a vyběhl hledat Gua. Po chvíli ho našel na jednom odlehlém místě jak cvičí nějaká zvláštní cvičení - velmi rozdílná od toho co Guo normálně učil. Wang na mistra zavolal. Guo se ohlédl a pohnut tím, že se malý Wang tak stará o jeho zdraví, rozhodl se, že ho bude vyučovat rozdílně než všechny ostatní - naučí ho techniky, které normálně držel v tajnosti.

V roce 1898 byl Guo požádán jedním ze svých bývalých žáků (šéf bezpečnostní agentury v Baodingu), jestli by se nezůčastnil jako součást ochranky jedné obchodní cesty. Na poslední cestě byla totiž karavana přepadena a ochranka to nezvládla - čímž její pověst dost utrpěla. Guův žák tedy předpokládal, že Guova přítomnost by pozvedla důvěru v jeho agenturu.

Ale Guo byl už velmi starý, a tak se rozhodl poslat za sebe mladého Wanga. Na cestu mu dal doporučující dopis. Zatímco šéf agentury četl dopis, čekal Wang na dvoře a prohlížel si vystavené zbraně. Po chvíli vytáhl jednu z tyčí. Jeden člen agentury to uviděl a běžel to říct šéfovi , protože v té době znamenalo dotknutí se zbraně výzvu na souboj.

Šéf vyběhl z místnosti, chytil Wanga za ruku a vykřikl - "co to děláš kluku". Wang lehce trhnul zápěstím a šéf agentury odlétl a spadl na zem. Když se postavil řekl - "výborně, vydím, že tě tvůj učitel naučil pravé kungfu. Zůstaň tu nějaký čas s námi a uč nás". Když se Wang vrátil ke Guovi a popisoval co se mu stalo, usmál se Guo a poznamenal " nepraktikují zhan zhuang - jak by mohli rozvinout takový druh síly".

V roce 1913 byl již Wang v pekingských wušu kruzích uznávaným mistrem. Budoucí prezident Yuan Shikai požádal generála Xu Shuzhenga, aby zorganizoval zápas mezi Wangem a mistrem Li Ruidongem - instruktorem prezidentovi ochranky a zakladatelem Li stylu Taiji.

Vítěz zápasu měl být titulován "nejlepší bojovník Pekingu". Wang ani Li o zápas moc nestáli, ale báli se odmítnout vysokým vojenským důstojníkům. Wang přišel ve smluvený den o něco dřív a čekal před vchodem. Když dorazil Li, Wang ho uvítal a nabídl mu ať vejde první. Li naopak udělal gesto naznačující ať jde Wang první. V tu chvíli se ruce obou bojovníků dotkli a Li zakolísal a vypadalo to, že upadne. Wang nastavil ruku a zachytil ho. Nikdo mimo nich nepochopil, že se právě mezi nimi odehrál Tui Shou zápas. Li pochopil, že by zápas prohrál. Vešel do místnosti, omluvil se, že je mu špatně a odešel. Brzy na to odjel z Pekingu a už se nikdy nevrátil.

V roce 1918 opustil Wang Peking a odjel na jih, aby vyhledal slavné mistry a něco nového se přiučil. Nejprve jel do Šaolinu, kde pod vedením mnicha Henglina studoval styl Xinyi Ba - styl podobný Xing Yi Quanu. Poté navštívil excentrického mistra Jie Fu v provincii Hunan.

Bojovali desetkrát a wang pokaždé prohrál. Wang tedy požádal jestli by mohli bojovat se zbraněmi. Jie mu odpověděl - "zbraň je jenom prodloužené tělo, jestliže mě nejsi schopný porazit bezezbraně, pak ti to nepůjde ani se zbraní". Načež si oba vzali tyče a pustili se do boje. Wang byl opět poražen. Rozhořčen se chystal odejít, ale Jie ho zastavil se slovy -

" a co, odejdeš, budeš trénovat tři roky a pak znova příjdeš abys mě zkusil porazit, nebude lepší, když zůstaneš a budeme se učit jeden od druhého. Už jsem potkal mnoho dobrých bojovníků, ale ty jsi zatím nejlepší". Wang se tedy rozhodl zůstat. Něco přes rok se učil od Jie fu a tyto vědomosti mu později posloužili při tvorbě Yi Quanu.V roce 1923 odchází do provincie Fujian, aby zde působil jako armádní instruktor. Zde se

setkal s Fang Qiazhuangem - mistrem stylu Bílého jeřába ( Bakhok pai, Baihe Quan).

Z deseti zápasů prohrál Wang šestkrát. Ale Fang mu řekl, že se necítí jako vítěz, protože si myslí, že mezi jejich schopnostmi není skoro žádný rozdíl. Wang poté vyhledal ještě jednoho mistra stejného stylu - Jin Shaofenga se kterým mnoho cvičil a filozofoval.

V roce 1928 přijel Wang do Hangzhou, aby působil jako rozhodčí na místních wušu závodech. Po závodech byl pozván Qian Yantangem - jedním ze starších studentů Guo Yun Shena na večírek do jeho domu. Během večírku požádal Wanga o přátelský zápas. Wang se snažil zápasu vyhnout, aby neudělal "staršímu bratrovi" (titul pro spolužáka, který trénoval u stejného učitele už před tím než dotyčný začal) ostudu před mnoha lidmi, ale Qian byl neodbytný. Řekl Qianovi - "když chce bratr vidět moje schopnosti, poprosím ho aby si sedl támhle na ten gauč" (což znamenalo, že ať bude Qian dělat co chce, bude Wangem na gauč usazen). Qian zautočil přímým úderem pěstí. Wang krátkým pohybem úder vykryl tak, že Qian odlétl a spadl na gauč. Po chvilce vstal a se slzami v očích řekl - " po mnoha letech jsem měl pocit, že jsem se setkal s naším učitelem. Po této příhodě žil ještě nějaký čas Wang v Qianově domě.

Maďarský boxer Yingge (v čínské transkripci), mistr světa lehké váhy, který vyučoval box v Šanghaji velmi často prohlašoval, že wušu je pro skutečný boj nepraktické. Wang ho tedy jednoho dne vyzval na souboj. Jen co se jejich ruce skřížili, Yingge odlétl a spadl na zem.

Později publikoval svoje zážitky s Wangem v londýnských "The Times".

Wang velmi miloval Pekingskou operu. Spolu s Jin Qiliangem - mistrem stylu Tan Tui často představení navštěvovali a diskutovali o hře. Jin nevěděl, že je Wang mistrem bojového umění.

Při jedné návštěvě začal do Wanga rejt, že vypadá slabě a že by si měl najít nejakého učitele bojového umění, který by mu pomohl zesílit a stát se bojovníkem. Wang přisvědčil a poprosil Jina, jesti by ho neučil, ale že ho nezajímají sestavy, že by chtěl jenom bojovat a jestli Jin umí bojovat. Jin se usmál a nabídl se, že Wangovi ukáže malou demonstraci. Vzal cihlu, jednou rukou ji přidržel a druhou ji rozsekl malíčkovou hranou. Pak se zeptal wanga na názor. Wang řekl, že lidskému tělu taková rána přece nemůže moc uškodit. Na to se obrátil k Jinovi zády a poprosil ho, ať ho udeří. Jin se bál, aby Wangovi nic neudělal a tak udeřil méně, ale nic se nestalo - Wang se ani nepohnul. Udeřil tedy znovu tentokráte již naplno. Jak se jeho ruka dotkla Wangových zad, odlétl jako by byl odhozen pružinou. Jin pochopil, že Wang je velký mistr bojového umění. V tom do domu přišel jiný Wangův přítel - malíř Li Kuchan.

Li byl velmi pobaven, když slyšel co se právě stalo. S lišáckým výrazem mrkl na Wanga a zeptal se Jina - "slyšel jsem, že máš velmi silné kopy. Zkus Wanga pořádně kopnout". Wang pil čaj a usmíval se na Liho. Jin kopl co nejsilněji uměl, ale znovu odlétl jak odhozený pružinou. Wang při tom nevylil ani kapku čaje ze šálku, který držel v ruce.

Shang Yunxiang, student Li Cunyiho (slavného bojovníka Xingyi Quanu) byl Wangův dobrý přítel a často spolu cvičili. Jednou během Dui Shou s Wangem byl vyhozen tak vysoko, že se udeřil hlavou o strop místnosti. Když dopadl na zem, ohromeně se podíval na Wanga, který byl ještě víc překvapen než on. Požádal ho jestli by mohl tu techniku zopakovat. Wang mu odpověděl - "kdybych to zkusil udělat záměrně, tak se mi to nepovede. Jak to říkal učitel Guo - když je zde forma a záměr, není to ještě to pravé mistrovství. Teprve když technika dosáhne ne - konání (wuwej), dějí se zázraky".

V roce 1940 přijel do Pekingu jistý Wu Peixin - mistr Xingyi z provincie Shanxi. Prohlašujíc, že on je jediným pravým následovníkem velkých Xingyi mistrů. Protože byl Wang nejznámějším mistrem Xingyi v Guově linii - vyzval ho na zápas. Wang se rozhodl, že za sebe pošle bojovat svého žáka Yao Zongxuna. Wu souhlasil a sezval na stanovené datum mnoho významných mistrů. Když se Yao a Wu navzájem uklonili, zaútočil Wu na Yaa těžkým spodním hákem. Yao útok vykryl levačkou a pravou rukou naznačil úder na Wuovu bradu.

Wu byl překvapen Yaovou rychlostí. Dospěl k názoru, že Yao je jenom rychlý, ale že nemá

dostatečnou sílu, aby mu ublížíl. Zaútočil tedy znovu, tentokrát přímým rovným úderem.

Yao uhnul a krátkým elastickým pohybem zaútočil na Wuovu paži, takže Wu odlétl a spadl mezi přihlížející mistry. Wu nemohl uznat svoji porážku, protože přihlíželo mnoho slavných mistrů. Zaůtočil tedy znovu, tentokráte technikou štípání (sek ze zhora). Yao útok vykryl a provedl úder na Wuova žebra, ale těsně před nimi úder zastavil, aby je nepřerazil. Wu využil momentu Yaova zastavení a zaútočil prsty na hrtan. Yao bleskovou rychlostí uhnul, zneutralizoval úder a praštil Wua do obličeje pěstí tak, že mu vyrazil čtyři přední zuby.

Yao spadl na zem a z úst se mu řinula krev. Jeden z Wuových přátel se rozběhl a chtěl na Yaa zaútočit zezadu. Yao ucítil útok a uhnul. V ten samý čas vyběhl jeden Yaův spolužák a mrštil s útočníkem na zeď. Jen zásah přihlížejících mistrů zabránil rvačce.

Japonský mistr Kenichi Sawai - držitel 5 danu v Judo a 4 danu v Kendó , který pobýval v Pekingu navštívil jednoho dne dům, kde bydlel Wang. Wang zrovna zametal zahradu. Kenichi se zeptal jestli je Wang doma, protože myslel, že starý hubený pán je asi Wangův sluha.

Wang odpověděl, že Wang Xiangzhai je zrovna venku. Po chvíli čekání se Kenichi zeptal jestli

když slouží u Wanga, také praktikuje bojová umění. Wang odpověděl, že trochu ano.

Kenichi navrhl, jestli by si s ním nechtěl trochu zabojovat. Wang souhlasil. Nechal Sawaie aby mu chytil ruce. Sawai uchopil obě jeho zápěstí co největší silou. Wang udělal malý lehký pohyb a Kenichi upadl. Japonec byl tak překvapen, že se zeptal jestli není náhodou Wang Xiangzhai. Wang se jen pousmál a přikývl. Sawai pak požádal o další souboj. Byl znovu a znovu porážen. Poprosil tedy o zápas formou Juda (bez úderů a kopů), ale nebyl schopen vůbec Wanga uchopit. Nakonec požádal o souboj se zbraněmi. Kenichi si vzal bambusový meč (shinai) a Wang krátkou dřevěnou tyč. Po každém útoku byl Sawai odhozen. Wang jeho snahy okomentoval tím, co mu kdysi řekl Jie Tiefu - "zbraň je jenom prodloužením těla".

Batian Yilang (čín. transkr.) slavný jihoazijský džudista, držitel 8. danu, slyšel mnoho o Wangově schopnostech. Rozhodl se, že ho navštíví a sám se přesvědčí, jestli to nejsou jenom fámy. Pozval Wanga do jedné restaurace v evropském stylu. Wang pozvání přijal, s tím, že mu došlo, že je to výzva na souboj. Když Wang vstoupil do restaurace uviděl ohromného muže, který vypadal jako válečník. Wang nepochyboval, že je to Yilang. Batian Yilang naopak uviděl staršího hubeného muže a hned mu bylo jasno, že povídačky o Wangovi jsou jen báchorky.

Po chladném uvítání, vyzval Wanga, aby s ním šel do malé místnosti, kterou předtím rezervoval. Tam mu navrhl, že by se od něj chtěl něco naučit. Wang mu odpověděl, že se mohou naučit něco oba navzájem. Na to Batian čekal, vyzval Wanga na souboj. Wang souhlasil a řekl, že mohou bojovat teď hned, kde zrovna jsou. Batian vyskočil, uchopil Wanga a chtěl s ním hodit. Ale wang už stál za ním a lehce ho strčil do zad, takže Batian upadl na zeď. Otočil se a znovu zaútočil. Wang se vyhnul a zaútočil na žebra. Batian se pokusil úder vykrýt, ale jakmile se dotkl Wangovi ruky odlétl jako kdyby ho odmrštila pružina. Wang zvedl nohu a počkal až ji Batian chytí, aby se s ním pokusil hodit. Batian nohu zachytil a ač se snažil jak se snažil, nemohl s Wangem pohnout. Nakonec Wang nohu natáhl, čímž Batiana nakopl do podbříšku. Ten se svalil na zem.

Jednou, když Wang učil v jednom parku v Pekingu, přišel za ním nějaký starší muž a požádal ho o zápas. Odůvodnil to tím, že se mohou naučit něco jeden od druhého. Ač byl muž starší vypadal velmi silně a byl velmi sebevědomí. I přes to, že bylo teplo měl na rukách rukavice.

Wang souhlasil se soubojem. Muž nekolikrát velmi rychle zaútočil technikou orlího spáru. Wang rychle uhnul, dostal se za útočníka a zatlačil mu na záda, takže spadl. Muž znovu zaútočil sérii útoků pěstí na wangův obličej. Wang se přilepil předloktím na mužovu ruku, otřásl se a útočník odlétl a spadl. Wang mu přispěchal pomoct vstát. Muž začal naříkat, že vše co se za celý život naučil bylo k ničemu. Sundal si rukavice a Wang spatřil, že má klouby.jako ořechy. Muž řekl, že je expert stylu Orlí dráp - že je znám jako Wang Železný dráp. Než odešel udělal rychlý pohyb prsty a strhl s nejbližšího stromu velký kus kůry.