Hlavní severní stylyCha Quan

V 10 stol. n. l. se jedna z vojenských výprav putujících na východ zastavila v horské oblasti

Guanxian, aby zde přezimovala. Lidé z Guanxinu se o vojáky tak dobře starali, že se jeden

z mladých generálů, jménem Hua Zongqi, rozhodl zůstat a za odměnu zdejší obyvatele

naučit svůj bojový styl Jiazi Quan (Rámcový box). Později pozval generál do Guanxinu ještě

svého přítele a vynikajícího bojovníka Cha Yuanyiho, aby mu s výukou pomáhal.

Po smrti obou učitelů pojmenovali jejich žáci styly, které je učili jejich jmény.

Sestavy a techniky , které vyučoval Cha byly souhrně nazývány Cha Quan a systém vyučovaný Huem - Hua Quan. Později splynul styl do jednoho systému a byl zván Cha-Hua Quan.

Hua styl má 4 sestavy - 3 velmi dlouhé, Cha styl jich má 10.

Během 18 stol. se tento styl rozdělil na tři nezávislé větve - školu Zhang, Li a Yang.

Ve 20 stol. tento styl velmi zpopularizovali 3 význační mistři - Wang Ziping, Chang Zhenfang a Zhang Wenguang.

Tongbei Quan

V překladu ve smyslu "styl čerpajicí sílu ze zad", je jeden z nejpopulárnějších severních stylů.

Během dlouhé historie stylu se jeho jména různě měnila. Předpokládá se, že vznikl někdy v

10. stol. n.l. První oficiální záznam je ze 13. stol pocházející esej, popisující Tongbei jako tehdy nejůspěšnější bojovou školu. Moderní historie je spjata s mistrem Qi Xinem, který přišel z provincie Zhejiang do Guanu v provincii Hebei. Zde založil slavnou bojovou akademii.

Jeho syn Qi Taiqang otcův styl zrevidoval a zasloužil se o jeho rozšíření.

Původně bylo Tongbei jenom speciální tréninková metoda rozvíjející ohromující sílu kladivových úderů. Později byly na základě této metody, filozofické teorie 5 prvků a pohybů

některých zviřat (opice, orla, jeřába a kočky) vytvořeny sestavy a techniky.

Hong Quan (Rudá pěst)

Styl silně svázaný s původní Šaolinskou školou. Jeho původ je neznámý, ale kořeny sahají k císaři Song Taizu. Později se s touto školou spojili někteří mniši uprchlí ze zničeného Šaolinu.

Styl je založen na kombinaci vnitřní měkké energie - díky níž tělo v pohodě absorbuje zásahy a vnější tvrdé energie - díky které je možné zasazovat zdrcující údery. Mnoho forem z tohoto stylu tvoří podstatnou část systému učeného v moderním Šaolinu.

Jsou to především - Xiao Hong Quan (malá forma), Da Hong Quan (velká forma), Zhong Hong Quan (střední forma), Lao Hong Quan (stará forma), Fen Hong Quan (fialová pěst), Taizu Hong Quan (techniky císarě Taizu), Changshao Hong Quan ( dlouhé a krátké techniky) atd.

Mi Zhong Quan - Yan Ying Quan (styl labyrintu, styl Černé vlašťovky)

Styl vytvořil Sun Tong v 18. stol. Od mládí velmi miloval bojová umění a ve 14 letech byl přijat do učení k významnému mistrovi jménem Zhang. Po letech tvrdého výcviku byl znám jako obávaný bojovník, přezdívaný "železná noha" - pro jeho tvrdé přímé kopy.

Po ukončení výcviku začal navštěvovat školy v různých částech Číny a dál se zdokonaloval.

Nakonec dokončil svá studia v Šaolinském klášteře. Po návratu ke svému mistrovi nešťastnou náhodou zabil jeho dceru, která ho vyprovokovala k souboji. Po této události musel uprchnout. Usadil se v oblasti Cangxian, kde vyučoval svůj styl. Sun Tong dovedl k mistrovství něco kolem stovky žáků, kteří založili dodnes trvající rodové linie tohoto stylu.

Nejznámější z nich však byli mistři Chen Wanshan, Su Jiayuan, Lu Gangchui, mnich Zhi Yuan a Huo Xuwu. Chen Wanshanovi žáci se významnou měrou podíleli na vyučování v Nankingském Kuoshu Institutu po jeho otevření v roce 1928.

Vnuk Huo Xuwu - slavný mistr Huo Yuanjia založil Ching Wu asociaci (viz KK ??)

Pigua Quan ( styl štípající sekery)

Byl vyvinut ve středověku pro bojové účely rytířů, keří měli v brnění omezené pohybové možnosti. Později byl v rodinách předáván z generace na generaci.

Po otevření Nankingského institutu mistr Pigua Quanu Ma Yingtu pozval do Nankingu mistra jiné větve Pigua - Guo Changshenga z provincie Hebei. Tito dva mistři zrevidovali staré sestavy Pigua a vytvořili nový kompletní systém.

Tento nově předělaný styl se stal velmi populární v provincii Ganshu.a Cangzhou.

Obsahuje sestavy: Zaseknutí sekery, Modrý drak, Létající tygr, Taishu, Velký rámec.a Dělové pěsti. Styl se vyznačuje extrémní rychlostí, prudkostí a agilitou.

Fanzi Quan ( rolující pěst)

Známý též jako Ba Shan Fan Quan - styl osmi záblesků. Vznik neznámý. První zmínka v knize Nová esej o bojových uměních z 16 stol.. Během dynastie Ming (17 - 20 stol.) se tento

styl stal velmi populární v celé severní Číně. Zvláště pak v provincii Hebei.

Existuje mnoho variant tohoto bojového stylu - Orlí spár Fanzi, Digong Quan (Přízemní box),

Běžící Fanzi orlího spáru atd.. Styl obsahuje mnoho skoků, akrobatických prvků, rychlých švihových pohybů a úderů z nejnemožnějších pozic.

Yingzhao Quan (styl orlího drápu)

Styl imitující pohyby orla. Jeho kořeny sahají do dynastie Sung ke slavnému generálovy

Yueh Feiovi (mimo jiné prý zakladatele Hsing-i). V 17 stol. jistý mnich Li Quan zkombinoval

styl Yue Quan a Fanzi Quan s pohyby orla.. Pak předal své umění mnichovi Fa Chengovi.

Ten předal Orlí spár Liu Shiunovi. Ten vyučoval sebeobranu císařovu ochranku.

Měl mnoho dalších žáků, z nichž nejslavnějších byli Liu Dekuan, Ji San, Ji Si a Liu Chengyou.

Liu Chengyou předal umění Chen Zizhengovi (1873-1933), který se stal velmi slavným bojovníkem a učitelem Orlího spáru.

Severní dlouhá pěst (Bei Shaolin Chang Quan)

Vznik stylu je přisuzován mistru Gan Fenchi žáku šaolinského mnicha Chao Yuana, který

žil v polovině 18 století. Gan Fenchi byl vybrán pro své schopnosti jako osobní ochránce císaře. Kuo Yu Cheung (Gu Ruzhang) (1894-1962) ( jeden z 15 šampionů národních zkouškových utkání organizovaných Nankingským institutem) styl přepracoval a zesystematizoval. Pro svoje speciální schopnosti byl velmi uznávaný a vyhledávaný.

Spolu se 4 dalšími mistry přenesl severní styly do jižní Číny a velmi ho popularizoval.

Systém je složen z deseti klasických sestav severních stylů. Obsahuje cvičení se zbraněmi i různá čhikungová cvičení jako např. "Železná dlaň" nebo " Železné tělo".

Styl je velmi populární v USA a západní evropě.

Baji Quan (styl osmi extrémů)

Styl známý pro svoje jednoduché silové techniky byl charakterizován větou

"Pro ministry je dobré Taiji, aby mohly utéct ze země, pro generály je dobré Baji, aby mohli bránit zemi". Styl vznikl ve vesnici Meng, v Cangzhou, v provincii Hebei.

Zakladatelem byl mnich Wu Zhong, známý pro svoji excelentní techniku s kopím, pro kterou byl znám jako "Wu bůh kopí". Baji je založeno na 6 metodách "explozivní energie".

Pohyby jsou rychlé, jednoduché a velmi efektivní. Používá mnoho speciálních ůderů lokty v kombinaci s přímými tvrdými údery a vysokými kopy vycházejícími z nízkých postojů.

Liuhe Quan( Styl šesti kombinací)

Kořeny sahají do kláštera Šaolin. Prvním zaznamenaným mistrem je jistý stařec Cao, který žil v Botou v provincii Hebei v pol. 19 stol. Caův žák Li Guanming předal styl třem slavným bojovníkům Wang Dianliangovi, Tong Zhongymu a Li Shutingovi. Tong otevřel slavný klub v Šanghaji. Styl je založen na imitaci zvířecích pohybů draka, tygra, jeřába, králíka a opice.

Pohyby jsou koordinovány podle teorie šesti harmonií. Postoje jsou přirozené a pevné.Meihua Quan

Celým jménem Ganzhi Meihuazhuang - (pilířový box švestkového květu) je jednou z nejstarších škol wušu. Původně bylo Meihua cvičeno na dřevěných kůlech ( čemuž odpovídají i techniky), ale později se cvičení přesunulo na zem.. Styl začali vyučovat v oblasti Wuqiang mistři Li Tingji a Li Tinggui. Jejich nejlepší žák Ren Junjie založil slavnou linii Meihua mistrů. Han Qichang přenesl Meihua do Pekingu.

Zde se stala jeho škola velmi populární a díky ní se Meihua stalo známé po celé Číně.

Meihua má velmi rozpracovanou teorii přemisťování a velmi bohatou škálu útočných technik.

Výcvik je rozdělen do pěti fází 1. Posilování a roztahávání 2. Nácvik základní sestavy

3. Cvičení sestav ve dvojicích 4. Volný boj a 5. Boj proti několika soupeřům.

Meihua obsahuje i cvičení se zbraněmi. Mimo klasické zbraně jsou zde speciální zbraně jako

velká zakulacená sekera (yue), dřevěné otěže (lanma jue), Magický hák pěti tygrů (wuhu shengou), kola ohně a vody (fenghuo lun) atd.

Liu He Ba Fa

Šest harmonií a osm metod bylo podle legendy vytvořeno taoistickým mudrcem Chen Boem, žijícím v západních horách Huashan. Po důkladném studiu všech klasických pramenů vytvořil

Chen Bo styl, který byl primárně určen k posílení těla, zlepšení zdraví a udržování vysoké vitality. Pohyby jsou pomalé a plynulé. Důraz je kladen na měkkost a uvolněnost.

Liu He Ba Fa se řadí do rodiny vnitřních stylů, hned vedle Taiji a Pakua.

Chuo Jiao

Aneb styl podřážení nohou je jeden z nejstarších severních stylů. Je znám pro svoje techniky nohou. Jeho vznik se datuje do období dyn. Song (10 - 12 stol). Za tvůrce je považován legendární bojovník Deng Liang, který vymyslel 18 základních technik nohou.

Jeho žák Zhou Tong byl učitelem legendárního maršála Yueh Feie (od nejž odvozují svůj původ např. Hsing-i nebo Orlí spár). Další významnou postavou Chuojiao byl vůdce Taipingského povstání Shi Dakai (1851-1864) jehož bojové schopnosti byly prý doslova nadpřirozené. Jeden z Taipingských generálů, Zhao Canyi uprchl po porážce Nebeského království do provincie Hebei, kde Chuojiao vyučoval (viz film Zrada a pomsta).

Kostru stylu tvoří dvě sestavy: Wen Tang - (strategie učenců) - učí nízké kopy, série krátkých rychlých úderů a rychlé změny směru. Wu tang - (bitevní techniky) - vyučuje vysoké kopy, široké otevřené pohyby a kompletní škálu podrážecích technik

Pao Chui (Pao Quan)

Nebo také Sanhuang Paochui- Dělový box tří císařů, byl podle legendy vytvořen třemi císaři v prehistorické Číně. Je velmi populární v provinciích Peking, Hebei, Shanxi a Shantung.

První zaznamenaný mistr Paochui byl mnich Puzhao, který se na hoře Emei v Sichuanu naučil

tento styl od jakéhosi Taoistického poustevníka. Svoje znalosti předal v pol.17 stoleti Qiao Sanxiuovi a Gan Fengchimu. Ti naučili styl Song Mailua (1810- 1893)( který ho zkombinoval s jinými styly a otevřel si známou bodyguard agenturu v Pekingu) a Yu Liandengovi, který vyučoval původní styl.

Charakteristiké jsou pro Paochui údery skříženýma rukama a důraz na Fajing(explozivní energii - odtud dělový box).Kombinované dlouhé a krátké útoky vesměs směřují na střední pásmo.

Hua Quan

Styl byl vytvořen rytířem Cai Mao v období dyn. Tang (někdy kolem roku 750). Byl udržován po generace v rodině Cai. Ve 12 stol. dva význační bojovníci Cai Tai a Cai Gang proslavili tento styl po celé sev. Číně. Konečnou podobu dal stylu Cai Wanzhi, když sepsal obsáhlou učebnici "tajemství stylu Hua" v 16. stol..Dalšími význačnými mistry byli Cai Caixing (nar. 1877) známý zápasník a učitel, Cai Guiqin (přítel Sun Yatsena) a Cai Longyun (viz.KK8)

Styl obsahuje vysoké kopy, podmety a dlouhé útočné techniky většinou po přímce.