Rozhovor s dcerou Sun Lutanga - paní Sun Jian Yun
(rozhovor veden v roce 1993 v jejím bytě v Pekingu, převzato z knihy Xingyi Quan Xue
od Su Lu Tanga, vydané naklad. Unique Publishing v roce 2000.)

O: Co váš otec považoval za nejdůležotější aspekt v tréninku Xingyi ?
S: San Ti Shi (Postoj tří esenciál). Tento postoj je pro Xingyi něco jako
základy pro budovu. Všechny sestavy Xingyi jím začínají. Jeden ze studentů
mého otce - Qi Gong Bo, necvičil první tři roky nic jiného než San Ti Shi.
Každý den přišel cvičit a jenom stál v San Ti Shi, aniž by chtěl po mém
otci, aby ho učil něco jiného. Časem se stal nejlepším studentem mého otce.

O: Co váš otec zdůrazňoval při výuce San Ti Shi ?
S: Hlava je držena přirozeně rovně a uvolněně. Zátylek je rovný.
Jsou zde tři vertikální linky, které je třeba dodržet.
První je vertikální linka mezi patou přední nohy a kolenem přední nohy.
Další je kolmice mezi kostrčí a zadní patou a nakonec mezi ukazovákem
přední ruky, který je vztyčen nahoru a prsty přední nohy.
U kolen by jste měli mít pocit, že se zavírají dovnitř. U pat pak, že se
otevírají ven. Prsty nohou jsou lehce zatnuté do země, jakoby jste ji
chtěli uchopit. Ramena jsou relaxovaná a lokty jsou svěšené dolů.
Přední loket míří přímo k zemi. Ukazováček přední ruky je v úrovni úst.
Kloub palce spodní ruky je hned pod pupkem. Palec vrchní ruky ukazuje
stranou. Přední dlaň je lehce prohlá, jakoby jste něco chytali.
Přední ruka je tlačena dopředu, zadní tažena dozadu. Zadní chodidlo
je vytočeno o 45° . Pata přední nohy je v rovině s kotníkem zadní nohy.
Jazyk je na vrchním patře a páteř je rovná. Dýchej nosem a soustřeď se na
Dan Tian. Tělo je přirozeně držené a uvolněné. Prociťuj jak síla pulzuje
celým tělem. Tento postoj má 4 zvířecí charaktristiky - nohy jako kohout,
tělo jako drak, ramena jako medvěd a hlava jako tygr.
Nohy jako kohout znamená mít váhu na zadní noze. Tělo jako drak znamená
ohnout nohy a zlehce i záda, čímž se rozdělí do tří sekcí.
Medvědí ramena znamená, že se narovná zátylek a hlava je držena zpříma.
Tygří hlava znamená cítit v rukou sílu jako když tygr drží oběť, udržovat
tělo připravené, jako když je tygr připraven skočit na oběť.
Tento postoj je základem pro vše ostatní v systému Xingyi.

O: Jak je to s rozložením váhy mezi přední a zadní nohou ?
S: Když dodržíte "Tři esenciály - tři linky", bude rozložení váhy přirozené
a správné. Ráda bych vás upozornila na rozdíl mezi tím jak můj otec
prezentoval San Ti Shi v jeho knize a jak ho později učil.
V knize je vidět jak prsty jeho přední ruky směřují dopředu.
Kolem 60 roku života však toto držení změnil, ohnul zápěstí a prsty
směřovali nahoru. Nosila jsem pak vždy sebou fotografii, na které můj
otec ukazuje nové držení, protože lidé poukazovali na velmi rozšířenou
otcovu knihu a mysleli, že držím ruce špatně.

O: Proč provedl tuto změnu ?
S: Cítil, že když drží ruku starým způsobem, energie Qi uniká z ruky.
Říkal, že to je dobré pro boj, ale ne pro kultivaci. Když vám jde o
kumulaci energie, je třeba aby se držela v těle. Když dlaň směřuje
nahoru, energie zůstává v ruce a může cirkulovat.

O: Jaké formy v rámci Xingyi systému vyučoval váš otec ?
S: Nejprve San Ti Shi (stání v pozici), pak Wu Xing Quan (5 prvků), Wu Xing Lian Huan
(spojených pět prvků), Wu Xing Sheng Ke (tvoření a ničení 5 prvků - dvojforma),
12 zvířat, Zha Chi Chui (mixovaná forma), An Shen Pao ( drcení těla - dvojforma),
a Ba shi (8 forem). Kromě Ba Shi je vše v jeho knize.

O: Takže nevyučoval dnes populární formy jako 12 kladiv a 8 znaků ?
S: Ne

O: Jaké vyučoval v rámci Xingyi zbraně ?
S: učil meč, šavli a kopí. Než zemřel, stačil dopracovat ze 2/3 svou šestou knihu
o Xingyi kopí. Materiály mi předal, abych je dopracovala, ale někdo mi je
ukradl dřív než jsem knihu stačila dodělat.

O: Kterou zbraň měl nejradši ?
S: Rozhodně Pakua meč. Meč hlavně proto, že má ostří z obou stran.

O: Naučil se sestavu pakua meče, kterou popsal ve své knize od Cheng Ting Hua
nebo ji sám vytvořil ?
S: Vytvořil ji sám na základě toho, co se naučil od mistra Chenga

O: Jak Xingyi vyučoval a jak dlouho trvalo než se žák dostal k dalším věcem ?
S: Dost se to lišilo žák od žáka. Ale obecně nechal z počátku studenta stát
minimálně týden v San Ti Shi. Pak ho naučil prvek "Štípání", který musel
cvičit minimálně 2 týdny. Pak následovali ostatní prvky, každému se věnovalo
tak týden. Pak následovalo všechno to, co je v jeho knize o Xingyi.
Ba Shi učil jen málo lidí. Já byla jedním z nich, napsala jsem o této formě
knihu, ale zatím ještě není vydána.

O: Jak dlouho měl student denně stát v San Ti shi ?
S: Doporučoval alespoň hodinu. Začátečníci stojí tak dlouho jak to vydrží na
jedné noze, pak vystřídají nohy. Pak si chvíli odpočinou a opakují
stání znovu. Kousek po kousku se zlepšují, až jsou schopní stát
hodinu bez přerušení.

O: Ve své knize váš otec ukazuje začátek forem v pořadí - postoj Wuji, postoj Taiji
a postoj San Ti Shi. Je každá z těchto pozic chvíli držena nebo jde o plynulý přechod ?
S: Ve Wuti je Čchi staženo do Dan Tienu a mysl se zklidní, pak se plynule přes
postoj Taiji přejde do San Ti Shi. V pozici Taiji se nezastavuje.

O: V některých školách se v rámci výuky 5 prvků staticky stojí v každé fázi pohybu,
učil takto i váš otec ?
S: Ne, Jediná pozice držená staticky bylo San Ti Shi. Při praktikování
techniky "Štípání" bylo San Ti Shi drženo vždy na konci pohybu. U jiných
technik statické držení nepraktikoval. Studenti cvičili plynule celou techniku.
Držení San Ti Shi je dáno také tím, že jde o pozici, kterou začínají a
končí všechny sestavy.

O: Proč váš otec považoval cvičení 5 prvků za důležité ?
S: Věřil, že cvičení 5 prvků posiluje 5 vnitřních orgánů a to pak následně
harmonizuje vnitřní energii. Je-li některý prvek zanedbáván, harmonie se ztrácí.
Učil že vše v bojových uměních by mělo být praktikováno podle principu přirozenosti.
Když je tělo v přirozeně uvolněném stavu a pohyby jsou přirozené a elegantní,
ne napnuté a ztuhlé, pak může člověk využívat neskutečnou zásobu vnitřní síly.
Můj otec byl malý a vypadal vyhuble, ale byl velmi silný.
Byla jsem svědkem několika jeho soubojů, kde porazil protivníka pomocí několika
velmi malých pohybů, ve kterých bylo jenom minimálně vnější síly.

O: Lidé často mluví o třech úrovních vnitřních bojových stylů, jmenovitě -
Ming Jin, An Jing a Hua Jing. Jak tyto úrovně chápal váš otec a jak se
projevují při cvičení ?
S: Ming Jing znamená fyzickou energii. Síla je zřejmá. Můj otec
začínal učit tímto způsobem i když šlo o velmi staré lidi. V Xingyi to znamená,
že je silovost vyjádřená v každém pohybu, například silným podupáváním
zadní nohou na konci pohybu. Tento typ cvičení rozvíjí všechny základní
dovednosti a posiluje kosti. Cvičení tímto způsobem by mělo být dokonale
zvládnuto než adept přejde ke cvičení způsobem An Jing. Ming Jing
způsob se cvičí poměrně hodně dlouho. Můj otec to viděl tak, že nemá-li
cvičící perfektně zvládnutou úroveň Ming Jin, nepochopí An Jing ani
kdyby se mu dostalo hlubokého poučení. Tělo se na pokrok musí nejprve připravit.
U každého studenta je doba za jakou 1. úroveň perfektně ovládne jiná.
Když byl student připraven na An Jing, což znamená, že jsou jeho pozice
a "timing" při cvičení Ming Jingu správné, začal ho otec učit stylem
An Jing - to je, zjemnit a změkčit všechny pohyby a cvičit vše plynule.
Nohy už nepodupávají a tělo je uvolněné. Pohyby vypadají stejně jako při
Ming Jing, ale studenti více vybrušují své pohyby. Můj otec cítil,
že tento druh tréniku rozvíjí sílu šlach.
Zatímco při přechodu z Ming Jing do An Jing potřebuje student vedení učitele,
přechod z An Jing do Hua Jing je zcela přirozený.
Student dosáhne Hua Jing úrovně po tom, co dostatečně vybrousí svou
zručnost v An Jing. Když je vše hrubé a nepřesné odstraněno, přichází
samovolně úroveň Hua Jing.

O: Když váš otec učil 12 zvířat, učil studenty, aby se specializovali na bojové
využití pouze jednoho či dvou ?
S: Ne, žádná specializace ne jeden styl. Nechal studenty ať si vyberou sami
co budou používat v boji.
Můj otec cítil, že bojové umění se má praktikovat ze třech důvodů.
Prvním je posílení vlastního zdraví, dále pak vlastní obrana a nakonec
ochrana ostatních. Aby jste dosáhli plného zdravotního využití, musíte
cvičit všechny aspekty stejně, jinak dojde k nerovnováze.
Aplikujete-li toto umění v boji, je zcela přirozené, že si každý student
vybere svoji techniku, která mu nejvíc sedí. V tomto procesu považoval
za důležité, že si studenti sami dle svého chápání a úrovně schopností
vybírali.
Můj otec také učil studenty z veřejných tříd rozdílně. Mohli cvičit co je bavilo
a o co se momentálně zajímali. Otec jim vždy ukázal jak mají cvičit.
Když ale učil Qi Gong Boa, nechal ho stát v San Ti Shi tři roky. Qi se nikdy
nezeptal na nic jiného, když otec učil, přišel na trénink a postavil se do San Ti Shi.
Nevšímal si co otec učí jiné lidi. Po třech letech přistoupil můj otec k Qi
a řekl mu "Nyní jsi připraven". Qi byl nejlepším studentem mého otce.
To do jaké hloubky jednotlivé studenty učil, záviselo na tom, jaký projevili
zájem. Dřel-li někdo poctivě fyzicky a zároveň se vzdělával na intelektuální
rovině ve filozofii bojového umění, učil ho pak můj otec víc než ostatní,
kteří neprojevili tolik zájmu.

O:Co se stalo s Qi Gong Boem ?
S: Zemřel během hladomoru v roce 1958. Toho roku byla špatná sklizeň a lidé neměli
co jíst.

O: Kolik studentů vašeho otce je stále na živu ?
S: Vím o třech. Mimo mě to jsou ještě dva. Jedním je Yang Shi Yuan, kterému je nyní
88 a žije v Šanghaji. Obdržel od mého otce hlubokou úroveň výuky, ale během Kulturní
revoluce byl poraněn na kyčli a nemůže dnes už cvičit. Druhým je Jia Shou Qing.
Žije v okrese Wan a je jedním z poslední skupiny 18 žáků, kterou otec přijal před
smrtí. Nyní je mu 87 let.