Praktikování "Návratu do Prázdnoty" při cvičení Pakua

(překlad výňatku z knihy Sun Lu tang - Bagua Quan Xue - kapitola 22.)Tao - cesta bojových umění, obsahuje jako hlavní a podstaný princip fyzickou a spirituální transformaci.

Předcházející kapitola vysvětlovala funkci ohně Yangu a symbolu Yinu. Tato kapitola pojednává o mysteriózních účincích praktikování metodou "návrat do Prázdnoty". Tao schopnost působí skoro magickým efektem.

Co to je za metodu ? Tak jako u předešlé metody není třeba opouštět systém stylu Pakua.

Díky otevírání a zavírání, pohybu a klidu, zvedání a klesání, vysunování a stahování, ničení a tvoření, může být transformace použita k vhledu do nevyčerpatelných záhad bytí. Toto vše není nijak odděleno od 8 trigramů

(8 trojčar znaku pakua, představujících určité děje a principy všehomíra - pozn.). 8 trigramů není nijak odděleno od 4 bigramů (4 dvojčáry - 3. stádium vznikání jevů v taoistické filosofii), 4 bigrami nejsou odděleny od dvou polarit (Yin a Yang), dvě polarity nejsou nijak odděleny od nekonečného celistvého Qi (původní nekonečná energie). Toto Qi je přirozeně celistvé - neobsahuje milióny částí.

Toto vše je třeba mít při praktikování této metody na vědomí. Z počátku není ve cvičení pohybů žádný rozdíl.

Ruce, nohy a tělo se nějak pohybují. Není kladen důraz na vnější formu. Vše jen následuje pohyb mysli.

Tělo však není úplně bez síly. Energie není využívána (pro provedení úderu), ale plyne v kruzích a obloucích.

Jde o to povznést mysl. Vnější pohyby prováděné rukama a nohama jsou zcela řízené myslí.

Během krátké chvíle se tělo, enrgie qi a síla přetransformují do celkového pocitu lehkosti a praznoty.

Popravdě, jde pouze o to udržet " mysl prázdnoty".

Pokaždé, když je klid ústředním bodem pohybu, tělo se pohybuje, ale já si to ani neuvědomuji.

Pak se "ne-vědění" stává reálnou zkušeností. Bojujete-li pak s někým, ať používáte přímé, či kruhové techniky, vstupujete do soupeře nebo ustupujete, vždy to bude jako by tam soupeř nebyl. Tělo, Qi i síla vypadají jako by byly v klidu. Pro soupeře je těžko poznatelné, zda se pohybují nebo zda jsem v klidu.

Pak pro mne už nic jiného neexistuje. Je jenom čisté "bytí". Pak můžeš provádět akce aniž by byly vidět, ale tyto akce jsou zároveň stále naprosto funkční. Ješte zde není pohyb, ale už působí. Ještě neprovedené, ale přesto už dokončené. Dostaneš se do stavu "pěst - ne-pěst", "mysl - ne-mysl", "žádná forma a žádný tvar", "žádné Já a žádné Ty". Když praktikuješ tuto metodu, tvoje spiritualita spěje k bezednosti. To je mysteriózní Taoistické osvícení. Můj přítel Zhang Yuekuei praktikuje tuto metodu. Dosáhl této čisté harmonie a hledá studenty, kteří by toto umění chtěli ovládnout.