Sun Lutang

Na konci dynastie Čching ( kon. 19 a začátek 20stol. ) žil slavný mistr vnitřních stylů - Sun Lutang. Narodil se v provincii Hebei ( Chepej ) v roce 1861. Od sedmi let cvičil pod vedením Liu Kuiyuana styl Hsing-i ( Xingyi quan ). Později odešel do Pekingu, aby se zdokonaloval přímo pod vedením velmistra Guo Yun Shena ( známého též pod přezdívkou "Božská drtící pěst"). Zde trénoval velice tvrdě. Každé ráno běhal 50 km, přivázaný oběma rukama za ocas mistrova koně. Díky velkému talentu brzy patřil k nejlepším žákům v této prominentní škole. Na doporučení mistra Guo se odešel dále vzdělávat k mistrovi Chen Ting Huo ve stylu Pa kua ( Ba gwa zhang ). Díky svému nekompromisnímu tréninku vnikl hluboko do podstaty těchto dvou stylů. Svým žákům později zdůrazňoval - Co jiní cvičí 1x cvič 10x, co jiní cvičí 10x cvič 1000x ( vypráví se například, že pokaždé ,když přecházel z obývacího pokoje do jídelny otevíral si zásadně přímým kopem do stále stejného místa. Když vykopal ve dveřích díru, přibyl na ní kus prkna a vesele kopal dál. Takto provedl desítky kopů denně .).

Kamkoliv přijel, snažil se setkávat se s místními mistry a debatovat ( v přátelském duchu) nad obecnými principy bojových umění. Říkal, že při učení je třeba absorbovat silné body jiných stylů, tak jako moře přijímá vodu z různých řek.

V roce 1919 pomohl mistru Hao Weizhenovi v těžké životní situaci a na oplátku byl zasvěcen do stylu Tai ji quan ( taiči), směru Wu (Hao). Sun Lutang po létech pečlivého studia spojil styly, které ovládal a vytvořil školu zvanou Sun styl Tai ji quan. Tento styl je také znám jako Otevírací a zavírací flexibilní Taiči.

Sun byl vynikajícím bojovníkem, ale zároveň pěstoval etiku a morálku. Morálka pro něj měla dva aspekty : 1. Nikdy nemluv špatně o druhých a 2. Nikdy zbytečně nezraň soupeře.

V kruzích bojových mistrů měl vysoký kredit i přesto, že v té době panovala mezi jednotlivými školami značná nesnášenlivost a sektářství. Jeho úspěchy ve vyzívacích soubojích měli silný dopad na národní cítění. Například poražení bušido bojovníka Yidakakiho v roce 1932 - Lutangovi bylo tehdy přes 70 let.

Podobně působila příhoda, kdy přijelo mistra Suna " vyzkoušet " 6 prominentních japonských bojovníků. Po agresivních slovních výzvách a demonstraci síly (odráželi 200kg kamenné sloupy pěstí i nohou) souhlasil nakonec s testem. Lehl si na záda a každý z bojovníků mu měl tlačit jednu část těla k zemi (nohy, ruce a hlavu ) - šestý zápasník měl počítat do tří, když se Sun nezvedne - znamená to jeho porážku. Sun nejenže vstal už při -jedna- , ale navíc odmrštil všechny Japonce několik metrů od sebe. Po tomto testu byl ihned pozván císařským dekretem do Japonska, aby zde vyučoval - to však s ohledem na silné národní cítění odmítl.

Mimo své učitelské působení se věnoval i filozofii a literatuře. Napsal několik knih ve kterých shrnul veškeré své znalosti. Tyto knihy (např. Pravá esence boxu) jsou dodnes tím nejlepším co bylo o kungfu napsáno.