Kudlanka nábožná - historie a osobnostiZa zakladatele stylu Tang Lang je považován slavný bojovník Wang Lang. Wang Lang se narodil v oblasti Tsi Mo v provincii Šangtung v době kdy Mandžuské kmeny obsazovali Mingskou říši ( dyn. Ming byla poslední čínská císařská dynastie ).

Tak jako mnoho ostatních se chtěl zapojit do odboje proti Mandžuům. Ale středisko odboje,

Šaolinský klášter, bylo tehdy pod silnou kontrolou špiónů a nových úřadů, takže bylo skoro nemožné do kláštera vstoupit. Wang Lang tedy začal putovat po význačných klášterních centrech ( Kun Lun, O Mei, Tien Shan ). Zde vyhledával slavné mistry kungfu, aby se stal na čas jejich žákem. Takto postupně ovládl 17 různých stylů. Poté se vrátil do kláštera na hoře Lao Shan, kde se usadil, aby své znalosti zdokonalil.

Často praktikoval kungfu s místním opatem, ale byl stále znovu a znovu porážen. Uvědomoval si, že když není schopen porazit opata, těžko porazí nenáviděné Mandžu.

Jednoho dne se Lao Shanský opat vydal na pouť za slavnými kungfu experty a požádal Wang Langa, aby zatím spravoval klášter. Wang Langa chytla strašná depka, protože si uvědomil, že až se opat vrátí bude ještě lepší a těžko ho kdy porazí.

Jednou v létě po vyčerpávajícím tréninku usedl do stínu stromu, aby si odpočal. V tom uslyšel naříkat cikádu a všiml si, že ji napadla kudlanka nábožná. Přestože cikáda byla třikrát větší než kudlanka, dostávala pěkně na frak. Wang lang vzal stéblo a chtěl cikádě pomoct tím, že kudlanku odstrčí. Ale ta se začala urputně bránit pomocí svých předních nožiček.

Wang Langa celá příhoda dost nadchla a tak si vzal kudlanku domů.

Začal systematicky kudlanku pošťuchovat a pečlivě pozoroval jak se útokům stébla brání. Pohyby, které odpozoroval se pokoušel převést na bojové techniky. Takto postupně vytvořil vlastní pěstní styl. Stále však cítil, že mu chybí kvalitní systém práce nohou. Jednou šel takhle lesem a všiml si jak v korunách strom blbnou opice. Uvědomil si, že rychlé a pružné pohyby opic jsou to pravé co potřebuje zahrnout do svého nového stylu.

Opět tedy začal systematicky zkoumat opičí pohyby a snažil se je zkombinovat s kudlančími technikami rukou. Takto vznikl styl známý jako Severní kudlanka nábožná ( Tang Lang Quan)

Po třech letech tvrdého tréniku systematizoval nové techniky do systému 12 klíčových principů, 8 rigidních a 12 flexibilních pohybů a 8 útočných bodů .

Jednoho dne se vrátil Lao Shanský opat . Wang Lang ihned poznal, že velice zdokonalil svoje bojové schopnosti.. Požádal ho tedy o přátelský souboj. Opat velice brzy zjistil, že něco není v pořádku. Nabyl schopen proniknout Wang Langovou obranou, ani bránit jeho útoky. Pochopil, že tento souboj prohrál, odskočil z Wang Langova dosahu a ukončil boj.

Gratuloval svému příteli k jeho bojovým dovednostem.

Další tři roky pak společně dále rozvíjeli a vybrušovali nový styl.

Wang Lang měl tři žáky. Těsně před smrtí jim řekl, aby každý šel a našel si svoji kudlanku. Podle obrazce, který bude mít na zádech se bude jejich varianta stylu jmenovat

Tak vznikly tři hlavní školy stylu Tang Lang, a to : Sedm hvězd, Švestkový květ a "Bez teček".

Škola sedmi hvězd je charakteristická svým zahákávajícím postojem, Škola švestkového květu svými řetězovými údery, Škola "bez teček" známá též jako škola rovné desky, svým zvláštní držením prstů.

Časem vznikali další školy z nichž nejslavnější jsou Liu He

( škola šesti harmonií ), škola tajných dveří, škola jadeitového prstenu, škola osmi kroků, škola velkého nekonečna (Tai chi), Tantui ( Škola pružných nohou ) a Škola strnulé kudlanky.Styl Severní kudlanky má od svého zrození před 350 lety mnoho různých variant. Každá generace přidávala do systému svoje vlastní techniky a ovlivňovala podobu Tang Lang škol.

Wang Lang začal tento proces formulováním tzv. 12 základní slov ( principů ).

Tyto principy jsou základním konceptem systému a jsou vydedukovány přímo z pozorování pohybů kudlanky nábožné.

První tři slova jsou OU ( zaháknutí ), Lou ( přidržení ) a TSAI ( úder ). Popisují jak vykrýt útok, přidržet protivníkovy loket útočící ruky dole tak, aby se neodsunul a nakonec udeřit.

Wang Lang odkoukal jak se kudlanka brání a útočí aniž by používala tvrdou sílu. OU LOU TSAI je založeno na zručnosti a načasování a klade důraz na využití přiklopení soupeřovi ruky.

KUA ( vrchní blok ) je jednoduchá obranná akce , kde je útok vykonáván současně s obranou. Wang si všiml, že kudlanka současně s uchopením stébla seká druhou nohou směrem k jeho ruce. Vydedukoval, že útok provedený s obranou jako jedna akce je mnohem efektivnější a způsobí soupeři větší újmu, protože využívá protivníkova pohybu dopředu, který musí provést s útokem.

TIAO ( zachycení ) - Wang si všiml, že kudlanka po zachycení útočníka nepouští, ale stále ho přidržuje, aby mohla znovu zaútočit. První aspekt této techniky je zvláštní úchop pomocí tří prstů, který je rychlejší než klasiký úchop pěti prsty ( jak ho učí tradiční šaolinské školy ).

Druhým aspektem je možnost zaútočit tou samou rukou, kterou provádím držení.

CHIN a PENG ( přisunutí a odsunutí ) jsou principy jak se kudlanka pohybuje dopředu a dozadu v souvislosti s prací rukou. Když Wang šťouchal kudlanku stéblem, současně se zachycením stébla se odsunula šikmo dozadu z útočného pásma, pak se ale hned prudce nasunula co nejblíž k Wangově ruce, aby mohla zaútočit. Wang z toho vyvodil teorii střetové linie mezi útočníkem a obráncem. Tuto linii není dobré křížit až do chvíle závěrečného útoku, při něm však zaujmout takovou pozici, ve které nemůže protivník mé útoky neutralizovat.

TA ( udeřit první ) - je nejsilovějším atributem stylu Tang Lang. Jde o fakt, že je-li první útok úspěšný není již třeba bojovat. V praxi z toho vyplývá, že když se nám nepodaří přisunout do výhodné pozice ( ve které nemůže protivník krýt ) nebo se soupeř vyhne - zaútočíme ihned do nového směru a nečekáme až soupeř obnoví ofenzívu.

CHAN - NIEN ( dosáhni kontaktu a přilep se ) - Je metoda, která je založena na navázání kontaktu se soupeřovýma rukama ( což nám dá možnost použít senzitivitu a vycít tak soupeřovi akce) a návazně použít " lepení " , což je dovednost udržovat soupeře v nevýhodném postavení pomocí úchopů a přesahávání.

TIEH _ KAO ( vytočit se a použít tělo ) - Tieh znamená vytočit současně s krytem tělo do křížového postoje ( což nás zároveň přiblíží k soupeři ) a následně použít kontaktu tělem ( páka nebo úder ramenem atd ).

CHIEN - SHAN ( vyhnutí se ) - jde o princip vzdorování těžkým útokům. Zadní noha ustoupí šikmo vzad, tělo se vytočí po směru útoku . Tělo se tak dostane velice rychle mimo dosah soupeře.

TENG - NUO ( přískok ) - je princip využívající ke generování útočných technik prudký, náhlý přískok, který překoná vzdálenost a umožní zaujmout dobrou pozici ( známo též jako PA PU KAN CHAN - osm kroků k dostihnutí cikády)

Severní kudlanka je založena na následujících stylech :

Qi Xing ( styl sedmi hvězd ), Mei Hua ( styl švestkového květu ), Guang Bang, Chang Quan

( styl dlouhé pěsti ) a Fan Che ( styl vozataje ).

Sestavy z těchto stylů byly adoptovány do systému severní kudlanky a každá z nich učí rozdílné aspekty boje.

Ze stylu Qi Xing to jsou :

Beng Bu / peng pu / ( drtící krok ) - je základní sestava většiny Tang Lang směrů, vytvořená legendárním Wang Langem - tvůrcem stylu. Zahrnuje 12 základních principů , kterými Wang vymezil svůj nový styl. Existuje také jako dvojsestava.

Shi Pa Shou / ši pa šou / ( techniky 18-ti starců ) - kombinuje nejlepší principy ze škol, kterými Wang Lang prošel ( 18 různých mistrů )

Duo Gang / tuo kang / ( zneutralizuj tvrdost ) - sestava zaměřená na páčení a lámání.

Bai Yuan Chu Dong / pai juan ču tong / ( bílý gibon ) - rychlé a agresivní techniky umožňující začátečníkům dobrou a účinnou sebeobranu.

Mei Hua Shou / mei chua šou / ( ruce švestkového květu ) - učí útok a obranu do čtyř směrů.

Hei Hu Jiao Cha /chei chu tiao ča/ ( zkřížení cesty černému tygrovi ) - to cvičíme.Ze stylu Guang Bang pocházejí sestavy :

Mei Hua Luo / mei chua luo/ ( padající švestkový květ) - učí jak útočit na klouby, chytat a házet soupeře.

Da Jia Shi a Xiao Jia Shi / ta tia ši, šiao tia ši / ( forma velkých a malých pozic )- učí podmety a rychlé sekvence opakujících se útočných kombinací.Ze stylu Chang Quan pochází :

Cha Chui / ča čuj / (pronikající pěst ) - vyučuje použití silových technik a obranu proti úchopům.

Si Lu Ben Da / si lu pen ta /( boj ve čtyřech směrech ) - učí speciální techniky kopů a boj na dlouhou vzdálenost.Ze stylu Fan Che pocházejí tyto sestavy :

Dai Fan Che a Xiao Fan Che , které jsou charakteristické dlouhými kruhovými pohyby rukou.Dále jsou tu novější sestavy jako opilá pěst, železná paže a další, ale ty už nepatří do základního komplexu.

Tang Lang obsahuje také 18 sestav se zbraněmi jako jsou například Wu Lang Gun (tyč pátého syna ), Ba Gua Dao ( šavle osmi trigramů ), Yi Lu Mei Hua Qiang ( první cesta kopí švestkového květu ), Ba Xian Jian ( meč 8 nesmrtelných ), Hu Wei San Jie Gun ( třídílná tyč tygří ocas ) , Jiu Jie Bian ( 9 dílný železný bič ) a další.Oblíbené jsou i dvojsestavy :

Kong Shou Dui Fdan Dao - holé ruce proti šavli

Da Guan Dao Dui Qiang - halapartna proti kopí

Kong Shou Dui Shuang Bi - prázdné ruce proti dvěma dýkám

San Jie Gun Dun Qiang - trojdílná tyč proti kopíTento rozsáhlý systém umožňuje každému vybrat si to nejlepší pro jeho individuální sebeobranu.