Tréninkové metody Yin Yang stylu Pakua

Převzato z knihy Yin Yang BaPanZhang od Rena Zhichenga

Co se skrývá pod pojmem Wuji ( nekonečno, bez protikladů) ?

Rodí se z nebytí. Když stojíte dlouhou dobu v postoji Wuji ( základní stací postoj - držení míče v Zhan Zhuangu) energie čchi se stává plynulou, proudění krve se harmonizuje, šlachy se uvolní a kůže se stává zdravější, síla se přiměřeně ustálí a tak se zrodí Youji ( polarita).

Schopnost Youji může být vnímána - ve vrchní části těla proniká bodem Tianxian (vrchol hlavy) a konečky prstů, ve střední části proudí skrz Huagai ( prostředek hrudníku) a 9 ocasů (jiuwei - střed břicha), ve spodní části pak skrz kolena, kotníky a chodidla.

Lze pak cítit nezvyklé pocity a lehkost a to je projev Youji, kteréžto se projevuje ve třech základnách - san pan.Praktikování tří drilů a rozvoj tří základen

Jste-li schopni stát s procitěním Youji, pak je tato fáze zvaná - 3 drily se vrací do jednoty (San Jiao Gui Yi) a je známá jako fáze kompletní síly těla.

Když je síla těla kompletní, může být započato se cvičením metod tří základen.

Tyto základny jsou nebe, tělo a člověk.

První je cvičení základny země.

Postavte se do postoje Jiu Ma Shi, položte obě ruce na kolena a kružte jimy doleva i doprava tak dlouho až se skoro dotýkají země.Druhým je cvičení základny člověka.

Jde o cvičení pasu. Z postoje Jia Ma Shi, vsuňte pravou ruku dlaní nahoru pod levé podpaždí, levá ruka je při tom tlačena (nikoliv silou, ale přirozeně) směrem k pravému rameni, které se vytáčí až do pozice nad levým kolenem. Pak se pohyb opakuje na druhou stranu.

Třetím je cvičení základny nebe.

Přichází přirozeně po ovládnutí předchozích dvou. Stojíš-li uvolněně, chaotická čchi klesá dolu a čistá čchi stoupá nahoru. Mysl se zklidní a vyčistí, oči září a při cvičení otáčení či předklánění nebude přicházet pocit nevolnosti.

Tři drily vytváří schopnost procítit devět paláců

Tělo je rozděleno takto - od hlavy k pasu jsou to tři paláce: vrchol hlavy, střed hrudníku a břicho. Ruce provádějí tři akce - vysunutí, vstoupení a stáhnutí. Nohy konají tři principiální akce - uzemnění, zaháknutí a opuštění.

Když díky pokračujícímu cvičení spojíš těchto devět paláců do jedné kompletní síly - pak jsi dosáhl fáze zvané "devět paláců se stává jednotou".

Při dalším cvičení je třeba naučit se naplňovat každý palác čtyřmi druhy síly -

Silou Yin, silou Yang, velkou a malou vnější silou, a silou zpětného nárazu.

Zatímco používáš tu kterou sílu tak aby prostupovala každým palácem, musíš dbát na vyrovnanost měkosti a tvrdosti. Užívá li jeden z paláců sílu jsou zároveň v akci všechny ostatní. Toto umění je zváno "ovládnutí devíti paláců. Je-li tato schopnost dostatečně rozvinuta, lze přejít ke cvičení osmi forem (Ba Shi).Podpůrné metody tréninku Ba Pa ZhangMetoda ovládnutí tahové síly:

Vytvořte si dřevěnou konstrukci (viz. obr). Přes vrchní tyč přehoďte provazy s dřevěnými kroužky na jedné straně a koši na druhé. Postavte se do postoje Jia ma Shi, soustřeďte čchi do Tantienu (3 cm pod pupkem). Oběma rukama vytahujte koše nahoru a zase je spouštějte.

Při tomto cvičení se soustřeďte na umění " 9 paláců se stává jednotou" a na schopnost stát pevně zakořeněn - jako hora Tai. Postupně s vývojem se zvyšuje váha košů. Časem se tak vaše tahová síla velmi zvýší - váš soupeř bude bez problému stáhnut nebo schozen.

Cvičení "pronikání skrz pilíře":

Postavte dvě řady sloupů ( může být i víc řad). V řadě by mělo být 5 - 10 kůlů. Mezery mezi kůly by měly být 3 stopy, mezi řadami též 3 stopy. Sloupy by měly být cik cak (viz obr)

Procvičujte chození mezi kůly, točte se a vyhýbejte. Tělo se pohybuje jako plující drak.

Točte pasem a rychle našlapujte. Čím víc budete věnovat této praxi, tím rychleji budete schopni chodit. Čím rychleji budete chodit, tím budete zručnější v boji. Budete schopni vyhýbat se bez problémů útokům ze všech stran. Soupeř ani nezaregistruje, že najednou stojíte za ním - to je opravdové zázračné umění, jehož přínos nelze plně popsat slovy.

Cvičení "zasahování pytlů"Pověs 4 nebo 8 plátěných pytlíků na čtvercovou konstrukci (viz obr). Pytlíky vyplň železnými broky nebo fazolemi. Zpočátku je jejich váha kolem 6 liber - později se přidává. Výška je libovolná - doporučuje se ve výši hrudníku. Všechny pytlíky visí ve stejné výšce.

Cvičící se postaví do středu a postupně zasahuje (dlaní) dokola pytlíky a zároveň se jim vyhýbá. Postupně přidává údery lokty, rameny a kopy. Ovládnete li tuto metodu, nebude vám vadit situace, kdy na vás bude útočit mnoho útočníků ze všech stran. Zůstanete v klidu a bez problémů budete přicházející útoky odrážet.