Du Xinwu (1869 - 1953)

Legendární hrdina a výtečný bojovník, který mimo jiné proslul svojí funkcí bodyguarda u šéfa revoluce v roce 1911 - Sun Yatsena . Jeho život byl plný hrdinských činů a zábavných ( i poučných) historek.

A takhle nějak to všechno začalo:

Když zemřel Duův mistr Yan Ke , praktikoval Du wushu sám, ale bylo mu teprve 13 a tak se chtěl dál vzdělávat.. Vyvěsil proto na místní trh leták na kterém stálo:

Du Xinwu, 13 let, vesnice Yanbantian, by rád poznal někoho, kdo by ho porazil a stal se poté jeho učitelem.

První se přihlásil jakýsi mistr stylu Taquan ( styl nízkých postojů). Když Du řekl, že by si ho chtěl vyzkoušet, pronesl cizinec " chlapče moc se nechvástej - podívej se na moje pěsti " a ukázal mu pěsti, které byly jako dvě železné koule - " jsou dost velký, aby tě poslali do nebe"

S výkrokem provedl výpad na Duovu hlavu. Chlapec se však mírně uhnul a zachytil útočící ruku tak, že útočník spadl na zem. Du pomohl cizinci vstát a poslal ho domů. Když se tato příhoda rozkřikla přišlo několik dalších lidí, ale všichni dopadli stejně jako první zájemce.

Jednoho dne procházel vesnicí cizinec jménem Wang. Bylo o něm známo, že se učil kungfu v Šaolinském klášteře a měl dobrou pověst. Když se doslechl o 13 letém bojovníkovi, řekl si, že se na něj podívá. Když Du viděl, že cizinec vypadá jako obyčejný tulák, předem ho odmítl. Přesto ho poprosil, jestli by mu neukázal něco ze svého umění. Wang souhlasil a zacvičil několik sestav stylu Wuzhanquan. Du hned poznal, že to není obyčejný chvastoun a na oplátku předvedl také několik forem. Wang ho pochválil, ale zdůraznil, že ještě musí hodně pracovat na některých pohybech.

Du byl nadšen a poprosil Wanga jestli by ho neučil. Ale Wang odmítl, s tím, že musí neodkladně pokračovat v cestě. Navrhl však Duovi, že zná jednoho velice schopného mistra a toho, že mu pošle.

Uplynul půlrok a v Duově domě se objevil starý muž jménem Xu a řekl, že ho posílá Wang.

Du ho ubytoval a čekal, kdy začne Xu s výukou. Čekal den, dva, ale stále nic. Xu jenom polehával a vůbec se neměl k tomu, aby Dua něco učil.

Třetí den to Du nevydržel a řekl " Byl byste tak laskav a začal mě něco učit ". Xu na to

" Já jsem jen obyčejný muž, nemám co bych tě mohl naučit ".

Du z toho byl celý zmatený, ale vzpoměl si, že ho Wang varoval před Xuovým zvláštním chováním. Mlčel tedy a čekal opět několik dní. Pak to však znovu nevydržel a poprosil Xua o nějakou ukázku jeho dovednosti. Xu se však rozčílil " jsem snad nějakej pouliční komediant, jestli nechceš abych zůstal, klidně odejdu".

Du se polekal a vzal svůj požadavek s omluvou zpátky. Začal tedy opět cvičit sám. Xu se naněj koukal, ale nijak nezasahoval. Tak to trvalo dalšího půl roku.

Du to však už nemohl dál vydržet a jednoho dne před Xuem poklekl a znovu požádal o výuku- "velký mistře, řekni co mám dělat, abys mě začal učit wushu "

Tentokrát ho Xu neodmítl a slíbil, že druhý den začnou s výukou.**v některých školách se dodržovala starodávná tradice, podle níž musel zájemce o výuku třikrát požádat - a dvakrát být odmítnut, aby se otestovalo jeho zaujetí pro věc.Začali výukou chůze po kruhu. Později chození přenesli na kůly a na každou nohu dostal Du

5 kilové závaží.

"Ziranmen je prastaré cvičení k rozvoji čchi. Musíš se po kůlech pohybovat volně a přirozeně. Zároveň dýchej hluboko do břicha a mysli na to, jak čchi klesá do Tantien "

Poučoval Xu.

Po třech měsících se závaží zdvojnásobilo a Du začal dělat velké pokroky.

Mohl nyní řídit myslí cirkulaci čchi a získal velkou sílu a rychlost nohou. Nekonečné chození do kruhu ho však dost unavovalo a tak požádal, jestli by se nemohl naučit něco nového.

Xu se jenom pousmál " toto cvičení je velmi důležité, koordinuje tělo a nohy, mysl a vitální energii - bez dokonalého zvládnutí nemůžeš dosáhnout pořádných výsledků".

Du byl zticha, ale dost se mračil a něco si brumlal. Xu mu viděl do duše a tak mu navrhl, že mu demonstruje jak je toto cvičení důležité. Du s nadšením souhlasil, protože nikdy neviděl svého mistra v akci.

"Zkus mě udeřit" pobídl Xu. Du vyrazil s rychlostí tygra pěstí na hlavu. Ale Xu stál uplně jinde. Zkusil tedy udeřit znovu a znovu, ale Xu stál vždycky někde jinde.

"Tvoje pěsti jsou moc malé" usmál se Xu " vem si radši nějakou zbraň".

Du byl rudej vzteky a vytáhl dva ostré meče - jeden nabídl mistrovi. Xu však odmítl - " já žádnej nepotřebuju, mě bude stačit moje dýmka".

"Ale co když se Vám něco stane" bál se Du dívajíc se na 30 cm dlouhou dýmku.

"Don´t worry , jen se mě snaž bodnou nebo říznout "

Du zaujal bojovej postoj, dodal si odvahy a pokusil se seknout mistra, kterej seděl na zahradním stole. Čepel však zazvonila o stůl a na místě kde Xu seděl ho rozštípla. Xu dál v klidu seděl na polovině stolu a bafal ze svý dýmky. Du tedy zkusil několikrát znovu seknout, ale mistr vždy stál za ním a s úsměvem pokuřoval. To už Du nevydržel a začal sekat hlava nehlava. Ale vždy šla čepel do prázdna. Když přestal Du útočit odhodil meč, poklekl před Xuem a pronesl - " nyní chápu důležitost qinggongu (technika lehkého těla )".

Xu však s demonstrací neskončil. Na každou nohu si přivázal závaží vážící několik desítek kil,

postavil tři stolky na sebe a vyskočil na ně. Pak začal chodit dokola po hraně vrchního stolku. Nakonec neslyšně seskočil dolu na zem. Du jen ohromeně zíral a bez dalších caviků začal znovu pilovat základní cvičení wushu.

V roce 1885 když bylo Duovi 16, rozhodl Xu, že se vydají na poznávací pouť po Sečuanu a Kuidžou. Xu chtěl, aby Du poznal různé mistry a školy a zvýšil tak svoje dovednosti.

Jednoho dne přecházeli řetězový most přes hlubokou propast. Xu šel první, Du těsně za ním.

Du dostal nápad, že vyzkouší jak mistr zareaguje na nenadálý útok ze zadu.

Připravil se tedy a chtěl Xua kopnout do zadku. Když zvedal nohu Xu se otočil a chytil ho za ruku se slovy " co blbněš, tohle není místo na takovýhle experimenty ".

Když přešli na druhou stranu, sedli si aby si odpočali. Du řekl co chtěl provést.

Xu ho pokáral - "Nikdy už nedělej takovou hloupost, skutečný mistr nikdy neútočí zákeřně ".

Du se zastyděl. Po krátkém mlčení se zeptal " jak jste to věděl, že na Vás chci zaútočit".

Xu odpověděl - " To je kombinace yi ( mysli ) a qi (energie) vybroušená dlouholetým cvičením, musíš se stále snažit být vysoce senzitivní což ti umožní rychle reagovat kdekoliv a kdykoliv. To ještě nezvládneš - musíš tvrdě trénovat abys toho dosáhl".