Historie stylu Wing Chun

Koncem 17. Století uspořádala nová Mandžuská dynastie válečnou výpravu, která měla za cíl zničit centrum čínského odboje - Šaolinský klášter. Ze zničeného hořícího kláštera uprchlo podle legendy 5 význačných mistrů - mnichů.

Jee Shim - který stále vyučoval tradiční styl. Mniška Ng Mui, která vytvořila po útěku vlastní školu Moi Fah Quan. Taoista Fung Doe Duk vymyslel styl Mok Dun San. Bak Mei Too Jong, který stvořil Bak Mei Pai ( styl Bílého Obočí ) a Mew Hin Too Jung jehož styl se nedochoval.

V jednom provinčním městě nedaleko kláštera žila mladá dívka jménem Yim Wing Chun (krásná jako jaro ), která se chtěla naučit bojovat, jelikož ji neustále otravoval jakýsi boháč a jeho gorily. Dostala se k mnišce Ng Mui a začala se učit styl Moi Fah. Tento styl je založen na dlouhých kladivových úderech, kopech ve výskoku a silových útočných technikách.

Pro Yim byl styl velice těžký - sestavy byly dlouhé a fyzicky náročné, navíc trvalo poměrně dlouhou dobu než byla schopná techniky použít v boji.

Začali tedy se svou učitelkou pracovat na novém stylu, který by byl jednoduchý, nekomplikovaný, efektivní a rychle ovládnutelný. Po letech společného studia vymyslely základní principy a metody, jejichž soubor se dnes nazývá po své zakladatelce Wing Chun.

Brutální, efektivní bojový systém kladoucí důraz na ekonomičnost pohybů a na útok z různých úhlů. Základní teorie vychází z poznatku, že nejkratší vzdálenost mezi dvěma body je přímka.

Styl využívá metodu prudkých přímých útoků na centrální linku soupeřova těla, kterou nekompromisně zasypává útoky z různých úhlů. Ruce jsou však důsledně drženy před tělem, aby docházelo k co nejmenšímu odkrytí.

Yim Wing Chun později naučila nový styl svého manžela jménem Leong Buk Chan. Oba přesídlili do města Futshan, kde začali vyučovat sebeobranu. Jejich vnuk Leong Jong se stal uznávaným mistrem a přinesl Wing Chun do města Kanton. Brzy zjistil, že bratr jeho domácího, také cvičí styl Wing Chun a přišlo mu to divné. Dali se tedy spolu do řeči a vyšlo najevo, že Lung Yee Tai ( tak se jmenoval ) se učil u mnicha jménem Jee Shim ( ano je to jeden z "bylo nás pět alá Šaolin" ) boj se zbraněmi. Mnich Jee Shim se po útěku ze Šaolinu skryl v klášteře Wing Chun Ci. Všechno se vyjasnilo a z Leong Jonga a Lung Yee Taie se stali přátelé. Leung Yee naučil Leong Jonga sestavu s tyčí ( Lok Dim Bo Kun ) a sestavu s dluhými noži. Takto se do systému Wing Chun začlenily zbraně.

Leong Jong měl dva syny, Leong Biu a Leong Chu. Mimo ně trénoval i slavného kantonského bojovníka jménem Chan Wah. Po Leong Jongově smrti se oba jeho synové odstěhovali do Hong Kongu. Chan Wah zůstal ve Futshanu a otevřel zde malou soukromou školu Wing Chun. Do této školy se jednoho dne přišel zapsat nesmělý chlapec. Chan Wah ho odmítl s tím, že by asi neměl na školné. Druhý den se chlapec vrátil a přinesl značnou sumu peněz.

Chan Wah si myslel, že je někde ukradl a tak vzal chlapce, aby ho dovedl k rodičům.

Zde však zjistil, že chlapcův otec je významným obchodníkem a peníze, že si chlapec ušetřil sám z kapesného. Vše se vysvětlilo a mladý hoch - jménem Yip Man byl přijat do učení.

Ve třicátých letech našeho století pobýval nějaký čas Yip Man v Hong Kongu a zde se seznámil s mistrem Leong Biu ( syn Leong Jonga , pravnuk Yim Wing Chun ), který ho zasvětil do nejhlubších detailů stylu Wing Chun. Během II. svět. války otevřel ve Futshanu školu. Po ovládnutí země komunisty, uprchl zpátky do Hong Kongu. Zde mu bylo nabídnuto místo učitele sebeobrany pro svaz pracovníků v gastronomii. Jeho škola se brzy stala velice vyhledávanou. Jedním z žáků se stal i tehdy mladičký Lee Jun Fan později známý jako Bruce Lee. Hlavně díky "Bruce Lee mánii" se v 70. letech dostal Wing Chun i do USA a Austrálie.

Mezi nejslavnější Yip Manovi žáky patří Leung Sheung, Lok Yiu, Tsui Sung Tin a Wong Shun Leung. V roce 1968 se původní škola přetransformovala na Wing Tsun Athletic Association. V roce 1972 mistr Yip Man umírá. Wing Chun se začíná šířit organizovaně do celého světa a stává se po Tai Ji Quan nejcvičenějším čínským stylem.Pět hlavních principů Wing Chun1.útok a obrana

WCH je založeno na teorii ekonomických pohybů. Základní idea této teorie je - dělat tak malé pohyby jak je jen možné ( zvláště při obraně )tak, aby energie zůstala šetřena na rychlejší provedení útoku.

Dále je tu princip zaútočit současně s krytem - jednoduchou, přímou a tvrdou technikou.

Vyhýbat se v boji vícenásobným kombinacím - to proto, aby se zminimalizovala možnost soupeře provést protitechniku.

Čím dřív je po krytu proveden útok tím líp, protože se soupeř musí zabývat obranou a nemá čas útočit.2. prováděj údery plynule

Ve filmovém ( nebo tréninkovém stylu boje ) útočník udeří, obránce vykryje , zaútočí zpátky a pak se zastaví, aby očekával soupeřův pohyb. V reálném boji je dvojfázová technika pomalá.

WCH je založeno na plynulé nepřerušované serii úderů, která je podporována vázáním a chytáním rukou. Jediné zaváhání znamená okamžitou možnost soupeře.

Plynulý útok je trénován cvičením Lap Sao a Chi Sao. Jde o to, soupeře neustále a bez mezer

"mlít" tak, aby měl pocit naprosté nemohoucnosti. Jakákoliv jeho reakce je ihned využita k dalšímu útoku.

3. teorie 4 kvadrantů

Útok může být definován jako jakýkoliv druh síly přicházející vaším směrem. WCH zredukoval složitý systém krytí, rozdělením vrchní části těla na 4 kvadranty. Tyto 4 kvadranty jsou chráněny pažemi, které jsou strategicky a co nejkratší cestou umisťovány tak, aby cílového sektoru dosáhly včas. Lokty jsou pevně fixovány v centru. To vše dává čas k odražení útoku nebo ke zlepšení situace po chybě. Oblast pod těmito čtyřmi kvadranty se nechrání rukama, ale pouze nohama nebo změnou postoje.4. neustále kryj střed

Ve WCH existují dvě linie obrany. A to přední a zadní. Přední linie je neustále chráněna pozicí zvanou Wu Sau. Když správně držíte základní obranou pozici, je pro útočníka skoro nemožné, aby vás zasáhl.

Útočí li soupeř nahoru doleva nebo doprava použij Tan Sau ("V" kryt dlaní nahoru ), Bong Sau ( kryt ptačí křídlo - zvednutím lokte ) nebo Pak sau (kryt patou dlaně).

Jestliže soupeř začne kontrolovat naší útočící ruku, kryjeme střed druhou rukou. Jestliže kontroluje obě ruce přesuň tělo nebo zaútoč lokty.5.použij strukturu v obraně

"Svaly se používají v útoku, struktura je pro obranu".

Jestliže používáte sílu k odsunutí přicházející síly, vaše svaly se napnou a nemůžou být použity pro následný útok do doby, než je opět zrelaxujete.

WCH upřednostňuje držet svaly v relaxovaném stavu stále. Je-li kryt správně proveden, umožňuje krýt a nenapínat při tom extrémně svaly. Díky tomu je vždy snadné udeřit, chytit nebo stáhnout. Proti silné přímé síle použij strukturovanou techniku a ne odrážecí hrubou sílu.

Budování kvalitní struktury má ve WCH na starost první sestava Sil Lum Tao ( Siu Nim Dao )

Technická struktura stylu Wing ChunBěhem historie tohoto stylu vzniklo mnoho různých škol a variant. Všechny však spojuje, alespoň přibližně, stejný technický základ.

Tento základ je tvořen tradičními sestavami a speciálními metodami nácviku technik.

Tradičních sestav je šest.

Sil lum tao - buduje základní strukturu obrany a útoku,učí správné pozice, protahuje šlachy a utváří cit pro střed.

Cham Kiu - učí jak měnit úhly přístupu k soupeři, základní práci nohou včetně kopů a hlavně pak způsob, jak navázat bezpečně kontakt se soupeřem.

Biu Jee - ukazuje jak se bránit v kritických situacích, jak "mlít" soupeře se zdrcujícím finálním útokem na citlivá místa a jak vyváznout při ztrátě rovnováhy.

Mok Yan Chong - je sestava na dřevěném panákovi. Je určena k výuce práce s energií soupeře, k přesnému zaujímání úhlových pozic díky precizní práci nohou, zesiluje údery a otužuje útočící plochy rukou a nohou.

Lok Dim Bo Kun - sestava vyučující techniky boje s dlouhou tyčí.

Bart Cham Dao - sestava k výuce boje s dlouhými noži

Pořadí výuky sestav je striktně dodržováno ve většině škol.Speciální metody nácviku jsou především :

Dan Chi Sao /jednoruční lepivá ruka/ - série jednoduchých kombinací rozvíjející základní schopnosti krytí a útoku. Prováděné jednou rukou v kontaktu se soupeřem.

Lap Sao / chytající ruka / - jde o tzv."motačky". Jsou to série technik, které se točí neustále dokola. Většinou obsahují zachytávání soupeřova zápěstí a krytí "ptačím křídlem" .

Ve vyšší fázi tohoto cvičení oba bojovníci libovolně přecházejí mezi jednotlivými motačkami, přičemž druhý musí vždy přesně a plynule reagovat.Poon Chi Sao /obouruční lepivé ruce/ - rozvíjí cit v rukou a okamžité reakce. Učí jak zvládat nebezpečné situace, zvyšuje předvídavost, cit pro načasování.a spontaneitu.

Man sao / vyzívající ruce / - jde o vrcholné cvičení, které má za cíl naučit jak klidně a bezpečně zvládnout nebezpečný útok a ihned zaútočit seríí technik, které nedají soupeři možnost se bránit.

Lepivé nohy - jde podobné cvičení jako Dan Chi Sao, ale prováděné nohama