WU-DANG a Bojová umění:Wudang má, co se v současné době týče bojových umění v Číně, podobné postavení jako Šaolinský chrám. Tradičně je Šaolin centrem Buddhismu a vnějšího (externího) kungfu. Wutangský chrámový komplex v provincii Hubei je zase centrem Taoismu a vnitřních (interních) bojových umění.

Podle legendy založil wutangské kungfu taoista Zhan San Feng. Literatura se o něm zmiňuje v různých souvislostech a řadí ho do různých historických období. Nejrozšířenější je verze, že šlo o potulného taoistu a alchymistu, který někdy během dynastie Sung pobýval ve Wutangských horách.

Často se uvádí, že byl také velmi dobrým bojovníkem. V souladu se zvykem posvětit nějaké umění nějakou legendární mystickou postavou, uvádí mnoho mistrů Zhan San Fenga jako zakladatele

jejich stylu (mimo jiné i mnoho klasických Taiji škol), případně přidávají nějakou historku o tom jaký podnět způsobil vytvoření toho kterého stylu (např. legenda o tom jak spatřil bojovat hada a jeřába). Kniha Taiji Master Lineage z China State Library uvádí:Zhang Sanfeng, odešel na horu Zhongnan, když mu bylo 61. Měl to štěstí, že se zde setkal s "nesmrtelným" jménem Oheň draka. Tento světec mu předal své umění, zahrnující i techniky vnitřní alchymie, po tom co ho shledal dostatečně kompetentním. Později Zhang Sanfeng cestoval na jih a nakonec se usadil v horách Wutang. Spolu se svými žáky praktikoval kultivování pochopení déle než 9 let. Nakonec splynul s Tao. Lidé ho začali nazývat nesmrtelným, protože získal nepředstavitelnou sílu díky níž byl schopen porážet zlo a působit dobro. Také prý dokázal transformovat tvary věcí do jiných. Celý vesmír se stal jednotou, která čekala v jeho dlaních na jeho vůli.

Později naučil své žáky Zhang Songxiho a Zhang Cui Sana jednu bojovou sestavu, která byla prapůvodem dnešního Taiji. Měla pouze 13 forem, takže byla známá jako Taiji box 13 formem.

8 metod se vztahuje k 8 trigramům symbolu Pakua, 5 pohybů k 5 esenciálním prvkům.

Dohromady tedy 13. Pohyby vycházely z proměn Yin a Yang a z pohybů zvířat. Harmonizovaly vnitřní orgány i mysl a ducha. Postupně se Taiji šířilo mezi lidmi a rozvinulo se mnoho různých škol a větví.V současné době se o popularizaci wudangských stylů stará několik organizací, z nichž hlavní je Wudang Taoism Association. Známo je více jak 30 stylů (někdy je styl jedna forma, někdy několik) boje holýma rukama, 18 stylů boje se zbraněmi a 9 metod Čchikungu.

Nejpopulárnější styly jsou :-Wudang Wuxing Taiyi (5 elementů dračí hvězdy)

Tento styl je znám díky velmistrovi Jin Zatao, který je znám také jako Aisin Gioro Pu Xuan

(1906 -1987) - bratr posledního císaře Pchu Yiho (Aisin Gioro Pu Yi).

Od 7 let byl cvičen v lukostřelbě a jízdě na koni. Po pádu císařství ho matka odvezla do

Šanghaje, aby ho uchránila před zmatky kolem císařské rodiny. Rok poté zemřela a

13- letý chlapec zůstal sám pod dohledem chůvy. Ta ho odvezla do Yueyangu v provincii

Hunan, kde po třech letech také zemřela. Jin se stěhoval po různých příbuzných, až nakonec

skončil v Mukdenu, hlavním městě loutkového státu mandžusko (pod patronací Japonska).

Zde se oženil, ale jeho žena zemřela při porodu následujícího roku.

Z Jina , zklamaného světem, se stal potulný taoista. V roce 1929 přišel do Wutangu a usadil se v

Oblačném chrámu. Zůstal zde skoro celý rok. Pod vedením opata Li Helina se věnoval cvičení vnitřní alchymie. Mimo jiné ho Li naučil i bojový styl Taiyi Wuxing. Tento styl

vytvořil taoistický velmistr Zhang Shouxing na základě 13 forem Taiji a cvičení

5 zvířat. Li Helin byl následovníkem 16. generace.

Pohyby využívají souvstažností mezi lidským tělem (malý vesmír) a Přírodou (velký vesmír) a kombinují mysl a fyzickou formu.

Po opuštění Wudangu se Jin toulal po jižních provinciích. V 50-tých letech pracoval jako člen Shaoxingského divadelního souboru - do roku 1964. Během této doby nikdy nepřestal cvičit

Wuxing Taiyi. Původně byl rozhodnut, že nebude tento styl dále vyučovat.

Začátkem 80 let se však rozhodl, že nenechá toto umění zaniknout a na dvou národních

wushu setkáních ho demonstroval. Později vyšlo i několik publikací, jedna dokonce v angličtině,

ve kterých byly sestavy tohoto stylu popsány. Dnes se lze tento styl naučit v

Wudang Taoist Kungfu Academy ve městě Shi Yan.-Wudang Chun Yang Quan (styl čistého Yangu)

Bojová škola v rámci taoistické sekty Dračí brány. Byla vytvořena ve Wutangu, světcem jménem

Ru Dong Binem. Jde o vnitřní školu založenou na principu Yin-Yang, 8 esencích Pakua a

knize I-Ching. Tento styl je nejvíc cvičen v provincii Sečuan.-Ziran Men (Přirozená škola)

Populární bojový systém, který obsahuje i několik prastarých metod a sestav z prostředí Wudangské komunity. Ziran Men zformoval legendární bojovník a filozof Du Xin Wu na přelomu 19. a 20. století. Jádro školy tvoří sestavy a metody, které se Du naučil od toulajícího se taoistického duchovního jménem Xu, který pobýval většinu svého života ve Wutangu. Jde především o Zhansanfengovo Taiji, 8 metod nohou a sestavu 81 forem.

Tento systém je dodnes cvičen po celé Číně.

-Zhaobao Taiji

Jistý Jiang Fa, přinesl toto umění do vesnice Zhaobao někdy v období dynastie Ming.

Sám se ho naučil od opata Wang Cung Yue ve Wutangu. Styl se předával po generace až k

mistrovi Zhang Yanovi, který ho naučil Chen Qing Pinga. Chen pocházel z Chenjaigou -

vesnice kde se praktikovalo Chen Taiji. Přestěhoval se k rodině své ženy do nedaleké vesnice

Zhaobao. Zde zjistil, že mnoho místních ovládá interní bojové umění. Začal se ho tedy učit pod vedením Zhang Yana a časem ho dokonale ovládl. Předpokládá se, že v mládí praktikoval Chen Taiji a tak není překvapením, že je dnes Zhaobao trochu podobný Chenu. I když existují i jiné línie,

od mistrů současníků Chen Qing Pinga, které nejsou Chenem poznamenané.

Zhaobao Taiji má 108 forem a cvičí se ve třech úrovních (výšky těžiště) a ve dvou rychlostech.

Má také specifické Tuishou metody, vlastní zbraně - zvláště pak tyč a čchikung.

Vychází z něj dvě, časem osamostatnělé, školy Taiji - He styl Taiji a Hulei Jia Taiji (Hromový styl).

Dále pak:

- Wudang Yin Yang Bagua Zhang (Wutangská škola Pakua)

- Taihe Quan (Box Dokonalé harmonie) - mistr Zhou Zhongming

- San Feng Taiji (Taiji tří drahokamů),

- Nan Zhong Songxi Neijia (jižní škola vnitřního rámce Zhang Songxiho) mistr Tan ben Lun

- Taiyi Shenjian Quan Gong (Duchovní Taiji) mistr Kai Bing Li

- Hen Shan Pai (škola z hory Heng) - mistr Zhang Kaiwen

- Liu Lu Quan (6 kol boxu)

- Longmen Pai Xinyi Men (Brána srdce Dračí sekty)

- Bazhi Quan

- Yingxian Quan

- Lubu Meihua ZhangV současnosti je díky zájmu o čínské vnitřní styly pozornost nadšenců z celého světa upřena právě na Wutang. Jak už to tak bývá, přináší to také mnoho negativních aspektů.

Z Wutangu se stává turistické centrum a školy "pravého" wutangského kungfu v okolí hor vyrůstají jako houby po dešti. Zároveň také, tak jak se to děje se jménem Šaolin, tak i jméno Wutang se začíná objevovat v souvislostech s mnoha styly a školami.

Jedním z nejrenomovanějších mistrů současnosti je You Xuande. You se narodil v Puzhou v provincii Hebei. Začal se cvičením bojových umění už od dětských let. Během 60 - 80 let, vyhledával a studoval s mnoha mistry taoistických stylů - Wang tongshen (poustevník žijící ve Wutangu), Zhu Chengde (taoistický opat), Wang Weishen (velmistr školy Songxi), opat Lu Mingdao (který žil 103 let). V 90 letech založil San Feng Wushi College, kde působí jako hlavní učitel. Je také prezidentem Wutang Taoist Culture research Institu, Předesedou Wutang Taiji Association, členem redakčního týmu časopisu Wudang Fighting Virtues, členem rady Taoist Culture Exchange Association pro taiwan a čestný prezident Korean Taoism Research Institute.