Nová série velmistra Fu Zhong Wena (žák Yang Cheng Fu), jedné z největších žijících
legend Taiji .
  Dlouhá forma Yang taiji (2 cd)....1199,-
  Yang Taiji Tuishou (2 cd)....1199,-

  Cvičení jednoručního tuishou na místě (1 cd)....699,-
  Cvičení obouručního tuishou na místě (1 cd)....699,-
  Tuishou - shizheng (ruce čtyř rohů) (1 cd)....699,-
  Tuishou v pohybu (1 cd)....699,-
  !DVD! 108 forem - demonstruje Yang Zhenduo (3 dvd) .. 2400,-
  ! DVD! Šavle a meč - demonstruje Yang Zhenduo (1 dvd) .. 1100,-
  Sestava s koulí ve starém Yangu (1 cd)....699,-
  Velká forma "Císařského Yangu" (4 cd)...1599,-
  Sestava "Kladivo moudrosti" v "Císařském Yangu" (1 cd)....699,-
  "Stará forma" Yang Taiji (4 cd)....1599,-
  Sestava s vějířem v Yang Taiji (1 cd)....699,-
  Techniky Tui Shou v Yang Taiji (1 cd)....699,-
  108 forem tradičního Yangu (4 cd)....1699,-
Yang taiji šavle (1 cd) ....699,-
Yang taiji meč (1 cd) ......699,-