YUE QUAN

Existuje několik stylů, které se jmenují po legendárním hrdinovi z dyn. Jižní
Sung (1127-1279) - generálovi Yue Feiovi. Jsou to například styly rodin
Yue z provincie Hubei (Hubei Yue Jia Quan) nebo Anhui, styl Yue Quan z Hunanu
a Sichuanu, Yue Kuen z Kuantungu, Yue Fei Sanshou a Yue Lianhuan Quan.
Tyto styly jsou velkou rodinou lokálních rodinných stylů a většinou
spolu nijak vzájemně nesouvisí.
Co mají společné je většinou důraz na koordinaci vnitřního a vnějšího,
na dokonalou souhru teorie a aplikace, na využití opozitní síly podle
teorie Yin a Yang a využívání teorie 5 prvků.
Nejspíš mají kdesi hluboko v historii společné kořeny se styly Xingyi a Liuhe
u kterých se některé školy také odkazují k Yue Feiovi - teoretické
poučky by toho mohli být částečným důkazem.

Jednou z nejpopulárnějších škol Yue je Yue Jia Quan z Huangmei z provincie
Hubei. Je charakterisrický svým důrazem na jednoduchost, přímost a
nepřekomplikovanost technik. Je úzce spjat s klanem Yue, který se pokládá
za přímou rodovou línii generála Yue Feie. Ten podle rodových pověstí
předal své znalosti svým synům Yue Zhenovi a Yue Tingovi, kteří styl
dále učili své příbuzné v provincii Hubei. Jisté je, že tento styl je
klanem Yue udržován již více jak 20 generací.
Yue Feiovi synové se v oblasti Huangmei usadili, poté co byl jejich
otec zrádně zavražděn jedním vysokým úředníkem, který žárlil na jeho
vojenské úspěchy, díky nímž měl stále větší slovo na císařském dvoře.
V Huangmei pak trénovali členy svého klanu, aby mohli časem pomstít
otcovu smrt. Dynastie však padla dřív než se jim to podařilo,
takže zůstali a styl se pak předával z generace na generaci.

Kořeny Henanského stylu Yue Jia Quan jsou spojeny s mistrem jménem
Fan z Tangyinu v Henanu, který byl žákem, důstojníkem a pravou rukou
generála Yue Feie. Když se Fan po vraždě generála vrátil domů, učil
styl své příbuzné. Jedním z nich byl i Fan Ju, kter se stal vyhlášeným
mistrem a bojovníkem a který založil následnou línii tohoto stylu,
která je živá dodnes.

Yue Jia Quan z provincie Anhui je také znám, jako Královský Yue Quan
Fang Yinglong ze Shangtungu se naučil základy kungfu u svého děda,
později se zdokonaloval pod vedením mistra Ji Qingshe, který ho
učil Kladivové techniky stylu Yue (Yue Chui Quan). Když dosáhl mistrovství
působil jako instruktor v armádě místního vládce Feng Yuxianga,
v období na konci 19. stol. a začátkem 20. století. Po 2. svět válce
se usdil v Bengbu a tento styl zde učil. Nyní několik jeho žáků
působí v okolí Guangxi.

Do Sečuanské provincie přinesli nezávisle na sobě různé styly Yue
tři mistři. Zhang Tiang Hu z Henanu někdy v 18. století
Tao Rujie z Shuangliu, učil na přelomu 18. a 19. stol v okolí Chengdu
(hlavní město provincie Sechuan). Třetím byl Wu Daoren z Hubei,
který vyučoval v Sechuanu na konci 19. století.

V době vlády císaře Dao Guanga (1821-1850), vyučoval mistr Liu Shijun
z Hebei v Pekingských kasárnách styl 9 technik Yue Quan ( Orlí dráp rodiny Yue).
Jeden z jeho žáků, později také slavný velmistr Pakua Liu Dekuan styl
upravil a vytvořil variantu vhodnou pro armádní účely.
Tato škola je dále známa jako Yue Lian Huan Quan - Spojené techniky Yue stylu.
Na jih do Guangdonu (Kantonu) přinesl styl Yue jistý Huang Chunlou, který
ho vyučoval v oblasti Meixian koncem 19. století. Styl se mezi vesničany rychle
šířil a postupně se rozvinul do komplexního systému včetnš etických pravidel.
Proto je dnes také tento styl znám jako Disciplína rodiny Yue.

Yue styly se převážně vyznačují jednoduchostí technik a pevností postoje.
Kombinace technik jsou rázné, krátké a "čisté". Při úderech se vydává
specifický zvuk, který podporuje výdej síly. Údery jsou svázány s dechem
a mentálním soustředěním se, které podpoří ukončení boje první technikou.
Skoro vůbec se nekope, lokty jsou stále u nebo před tělem.
I tato charakteristika v podstatě ukazuje na prapůvodní příbuznost Yue k Xingyi.